Ordú 82

Clár na gceadúnas

1. Coimeádfaidh an Cléireach leabhar dá ngairfear Clár na gCeadúnas (Foirm 82.1, Sceideal C) agus déanfaidh sé nó sí, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfar, sonraí i dtaobh na gceadúnas go léir chun deochanna meisciúla a dhíol atá i bhfeidhm i leith áitreabh sa cheantar cúirte, agus i dtaobh na n-athnuachaintí, na n-aistrithe agus na n-imeachtaí eile go léir a bhaineann leis na ceadúnais sin, nó le haon cheann acu, a thaifeadadh sa Chlár sin, agus coinneoidh sé nó sí na léarscáileanna, na pleananna nó na doiciméid eile go léir a thaiscfear agus a bhaineann leis na ceadúnais nó na háitribh sin.

Fógra i dtaobh shonraí an áitribh cheadúnaithe

2. Laistigh de dheich lá tar éis dó nó di ceadúnas den sórt sin a fháil, déanfaidh gach sealbhóir air, nó cuirfidh sé nó sí faoi deara go ndéanfar, nó ta scríofa (Foirm 82.2, Sceideal C), arna shíniú ag an sealbhóir, a sheachadadh ar an gCléireach ina sonrófar ainm agus seoladh iomlán an tsealbhóra, agus tuairisc agus suíomh an tí nó an áitribh ina bhfuil sé ceadúnaithe deochanna meisciúla a dhíol, agus ainm agus seoladh iomlán úinéir an tí nó an áitribh sin de réir fhorálacha alt 10 den Licensing (Ireland) Act, 1833, arna leasú.