Go hiondúil, bíonn roinnt ceisteanna agus neamhchinnteachtaí de bharr cás cúirte Dlí Teaghlaigh atá le teacht. Tá an t-eolas seo a leanas ar fáil chun cuidiú leat a bheith réidh agus ar an eolas ar cad atá romhat sa chúirt.

Físeán: Ag Ullmhú don Chúirt Dlí Teaghlaigh

Físeán: Ag Ullmhú don Chúirt Dlí Teaghlaigh

Déanann an físeán seo achoimre ar na rudaí ar a gcaithfidh tú smaoineamh  roimh éisteacht chúirt Dhlí Teaghlaigh. Míneoidh sé duit conas do thuras a phleanáil agus na rudaí ar a gcaithfidh tú smaoinieamh roimh an dáta cúirte, riachtanais rochtana agus na cáipéisí go léir atá ort a thógáil in éineacht leat, san áireamh.

Físeán: Freastal ar Chúirt Teaghlaigh

Físeán: Freastal ar Chúirt Teaghlaigh

Déanann an físeán seo achoimre ar cad a tharlóidh ar lá na héisteachta i gCúirt an Dlí Teaghlaigh. Clúdaíonn sé cad ba cheart a dhéanamh nuair a shroicheann tú an teach cúirte, cé atá tú ábalta tabhairt in éineacht leat, cén áit a bhfuil ort fanacht agus conas a ghlaofar ar do chás. Tá roinnt leideanna úsáideacha eile gur chóir a bheith ar an eolas futhú roimh ré.

Na rudaí a gcaithfidh tú smaoineamh air sula bhfreastalaíonn tú os comhair cúirte

Na rudaí a gcaithfidh tú smaoineamh air sula bhfreastalaíonn tú os comhair cúirte

Achoimre ar ghníomhaíochtaí gur cheart go mbeadh tú ag smaoineamh ar roimh do dháta cúirte.

Ag pleanáil do thurais

Ag pleanáil do thurais

Eolas ar an seans go mbeidh ort do thuras chuig an teach cúirte a phleanáil

Cad ba cheart a dhéanamh ar an lá

Cad ba cheart a dhéanamh ar an lá

Eolas ar cad ba cheart duit a dhéanamh ar lá na héisteachta  féin, cén uair is fearr an teach cúirte a shroichint, cad ba cheart a thógáil in éineacht leat agus araile.

Cad ba cheart a bheith ag súil leis sa seomra cúirte

Cad ba cheart a bheith ag súil leis sa seomra cúirte

Sonraí ar cad ba cheart a bheith ag súil leo sa seomra cúirte  féin agus cad a bheidh daoine sa seomra  cúirte ag súil uait.

Cad iad na tacaíochtaí atá ar fáil?

Cad iad na tacaíochtaí atá ar fáil?

Eolas ar sheirbhísí tacaíochta atá ar fáil a bheadh mar chuidiú leat le linn do thurais sa Chúirt Dlí Teaghlaigh.

Ag ullmhú le haghaidh achoimre eolas cúirte

Ag ullmhú le haghaidh achoimre eolas cúirte

Achoimre ar na pointí is tábhachtaí ó na ranna thuas.