Seirbhís Áirithinte Coinní

Seirbhís Áirithinte Coinní

Seirbhís Áirithinte Coinní

Ceadaíonn an tSeirbhís Áirithinte Coinní duit coinne a dhéanamh ar líne chun cuairt a thabhairt ar oifigí áirithe de chuid na Seirbhíse Cúirteanna, ag dáta agus ag am a oireann duit.

Tá an tseirbhís seo ábhartha do nithe neamhphráinneacha amháin. Ní gá coinne a dhéanamh maidir le hábhair phráinneacha.

Tuilleadh eolais faoin tSeirbhís Áirithinte Coinní

Tuilleadh eolais faoin tSeirbhís Áirithinte Coinní

Seo thíos na hoifigí ina bhfuil an tseirbhís ar fáil faoi láthair. Tabhair cuairt ar ár leathanach Doiciméid Coinní chun eolas a fháil ar dhoiciméid a d’fhéadfadh a bheith ort a chomhlánú sula bhfreastalaíonn tú ar do choinne. 

 

Má dhéanann tú coinne agus mura féidir leat freastal uirthi a thuilleadh, cuir ar ceal é tríd an nasc cealaithe i do ríomhphost deimhnithe. Tabharfaidh sé sin deis do dhuine eile an coinne a úsáid.

 

Má theastaíonn cúnamh uait chun freastal ar an oifig, ná bíodh aon leisce ort teagmháil a dhéanamh leis an oifig ábhartha go díreach.

 

Tabhair faoi deara le do thoil: Is féidir le foireann na Seirbhíse Cúirteanna faisnéis a sholáthar duit faoi nósanna imeachta cúirte, ach ní féidir leo comhairle dlí a thairiscint duit ná ionadaíocht a dhéanamh ort sa chúirt.

Oifig na Cúirte Achomhairc - Sibhialta

Oifig na Cúirte Achomhairc - Sibhialta

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:      

 • Achomhairc nua ó Orduithe Ard-Chúirte amháin           
 • Treoirleabhair          
 • Aighneachtaí Dlíthiúla        
 • Leabhair Achomhairc         
 • Iarratais trí mheán Réamhordaithe          
 • Orduithe ón gCúirt Achomhairc    
 • Breithiúnais i Scríbhinn na Cúirte Achomhairc   
 • Mionnscríbhinní       

Maidir le nithe práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig courtofappealcivil@courts.ie, nó glaoigh ar 01-8886120, chun coinne a dhéanamh.         

 

Ní dhéileálann an Chúirt Achomhairc ach le hachomhairc ó Orduithe na hArd-Chúirte.

Book Appointment

Príomh-Oifig na hArd-Chúirte

Príomh-Oifig na hArd-Chúirte

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:

 • Pléadálacha
 • Breithiúnais
 • Orduithe Fianaithe
 • Cuardaigh
 • Gníomhas Aonpháirtí

Bí i láthair ag d’am coinne, agus cinntigh go bhfuil na doiciméid ábhartha go léir sínithe, dátaithe agus in ord roimh fhreastal, chun do ghnó a chur i gcrích chomh tapa agus is féidir.

 

D’fhéadfadh sé go mbeadh gá le haitheantas fótagrafach le haghaidh do choinne.

 

Maidir le nithe práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig dublincivillaw@courts.ie  chun coinne a dhéanamh.

 

Tá Príomh-Oifig na hArd-Chúirte ag píolótú seirbhís siúil isteach do chustaiméirí atá ag freastal ar an oifig gan choinne. Feidhmeoidh an tseirbhís ar bhonn ‘tús freastail ar an gceann is túisce’, agus beidh an oifig ag feidhmiú córas siúil suas go heisiach idir 1.00i.n agus 1.45i.n.

Tabhair faoi deara: ní bhaineann sé seo le coinní maidir le Breithiúnas ná le Gníomhas Aonpháirtí. Cliceáil ar an nasc seo a leanas chun tuilleadh eolais a fháil.

Book Appointment

Oifig Bannaí na Cúirte Dúiche Bhaile Átha Cliath, Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla

Oifig Bannaí na Cúirte Dúiche Bhaile Átha Cliath, Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:        

 • Ath-insealbhú achomhairc           
 • Ceadúnas Tiomána a Athghairm – an Chúirt Dúiche agus an Chúirt Chuarda          
 • Iarratas chun ordú cúirte a chur ar leataobh a dhéanamh               

NB: Baineann na coinní thuas le cásanna a tharla sa CCJ nó i dTeach Cúirte Thamhlachta amháin.

 

Maidir le nithe práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig  Districtcourtccjmail@courts.ie chun coinne a dhéanamh.

 

Ní mór duit foirm aitheantais agus na cás-uimhreacha ábhartha a thabhairt leat agus tú ag freastal ar an oifig le haghaidh do cheapacháin.           

Book Appointment

Oifig Dlí Teaghlaigh Chuaird Bhaile Átha Cliath ag Teach an Fhionnuisce

Oifig Dlí Teaghlaigh Chuaird Bhaile Átha Cliath ag Teach an Fhionnuisce

Tabhair do d’aire, le do thoil, nach mór coinní a sceidealú roimh chuairt a thabhairt ar Oifig Dlí Teaghlaigh Chuaird Bhaile Átha Cliath le haghaidh ábhair neamhphráinneacha ón Máirt 19 Márta 2024 ar aghaidh.

 

Ní mór duit coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo:

 • Nithe Dlí Teaghlaigh Chúirt Chuarda Bhaile Átha Cliath

Ní gá coinne a dhéanamh chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile - is seirbhís siúil isteach í seo fós. Tabhair cuairt ar ár suíomh gréasáin le haghaidh seirbhísí tacaíochta d’Fhoréigean Baile atá ar fáil.

 

Maidir le gach ábhar práinneach eile, tá an oifig ar oscailt le haghaidh siúl isteach ó 9:30 r.n — 10:00 r.n amháin.

 

Taobh amuigh den am seo, is féidir ríomhphost a sheoladh chuig dublincircuitfamilylaw@courts.ie nó glao a chur ar an oifig ag + 353 1 888 6315/6843/6465 chun coinne a dhéanamh le haghaidh aon ábhar práinneach.

 

Más mian leat ábhar leanúnach a phlé, tabhair leat an méid seo a leanas le do thoil:

 • Uimhir Thagartha do Cháis
 • Foirm bhailí aitheantais fótagrafach, amhail pas nó ceadúnas tiomána

Ní mór doiciméad bunaidh amháin a bheith i ngach doiciméad a thaisctear, mar aon le dhá chóip.

 

Tabhair faoi deara nach bhfuil foireann na Seirbhíse Cúirteanna oilte go dlíthiúil agus nach féidir leo aon chomhairle dlí a chur ar fáil.

Book Appointment

Oifigí Comhcheangailte Sibhialta Bhaile Átha Cliath

Oifigí Comhcheangailte Sibhialta Bhaile Átha Cliath

Áirítear ar Oifigí Comhcheangailte Sibhialta Bhaile Átha Cliath: an Oifig Stampála, Oifig Shibhialta Dúiche, an Oifig Shibhialta Cuarda, an Oifig Ceadúnaithe agus Éilimh Bheaga agus an Oifig Breithiúnas.              

 

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar cuntair phoiblí na n-oifigí thuas le haghaidh:                 

 • Páipéir a stampáil leis an Dleacht Stampála ábhartha *                       
 • Doiciméid a chomhdú do Chúirteanna Sibhialta Dúiche & Cuarda Bhaile Átha Cliath                   
 • Iarratais a dhéanamh chuig Cúirteanna Sibhialta Dúiche & Cuarda Bhaile Átha Cliath                 
 • Fiosrúcháin a bhaineann le Cúirteanna Sibhialta Dúiche & Cuarda Bhaile Átha Cliath                 
 • Cóipeanna breise a bhailiú d’orduithe cúirte/pléadálacha fianaithe ó chomhad                   
 • Fiosrúcháin agus comhdú chuig an rannóg Breithiúnas (Dúiche & Cuarda)            

* Tabhair faoi deara: Ón 6 Meitheamh 2023, tá síneadh á chur le huaireanta na hOifige Stampála. Beidh seirbhís siúil isteach ar fáil ó 09:30 go 13:00. Is gá coinne a dhéanamh ansin idir 13:15 agus 15:15.            

 

I gcás Nithe Práinneacha nuair nach féidir coinne a dhéanamh, cuirfear seirbhís siúil isteach ar fáil.                       

 

Freastal ar an gcuntar ábhartha agus freastalóidh ár bhfoireann ort.             

 

NB: NÍ ghlacfar le nithe neamhphráinneacha gan choinne.            

Book Appointment

Oifig Dlí Teaghlaigh Chúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath i dTeach an Charnáin

Oifig Dlí Teaghlaigh Chúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath i dTeach an Charnáin

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:        

 • Cothabháil         
 • Cúram/Rochtain              
 • Caomhnóireacht              

Ní gá duit coinne a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile ná iarratas Sáraithe Rochtana a dhéanamh  - is seirbhísí siúil isteach iad seo.  

 

Léigh an t-eolas anseo maidir leis na doiciméid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait a thabhairt leat chuig do choinne, chun do ghnó a chur ar aghaidh chomh tapa agus is féidir.                   

 

Tabhair do d’aire, le do thoil, mar gheall ar a phráinní agus atá nithe áirithe nach mór tús áite a thabhairt dóibh, d’fhéadfadh sé go mbeadh moill bheag ar am tosaithe do choinne.           

Book Appointment

Oifig Cúirte Bhré

Oifig Cúirte Bhré

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:

 • Teaghlach Dúiche
 • Teaghlach Cuarda
 • Sibhialta Cuarda lena n-áirítear Cinnteoireacht Chuidithe
 • Dúiche Shibhialta
 • Dúiche Shibhialta Éilimh Bheaga
 • Ceadúnú

Maidir le nithe práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig braycourtoffice@courts.ie

 

Ní gá coinne a dhéanamh chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile — is seirbhís siúil isteach í seo. Tabharfar tús áite i gcónaí d’iarratais ar Fhoréigean Baile; cliceáil anseo le fáil amach an bhfuil tú incháilithe d’Ordú.

 

Beag beann ar chineál na coinne ní chuirtear oiliúint dhlíthiúil ar an bhfoireann cúirte agus ní féidir leo comhairle dlí a chur ar fáil. B’fhéidir gur mhaith leat labhairt le haturnae sula ndéanfaidh tú d’iarratas. Is féidir le haturnae comhairle dlí a chur ar fáil, na roghanna atá ar fáil a phlé agus na foirmeacha a chomhlánú ar do shon. Is féidir le haturnae freisin do chás a bhainistiú agus ionadaíocht a dhéanamh duit sa chúirt.

 

Más mian leat plé a dhéanamh ar imeacht atá ann cheana, déan cinnte go dtabharfaidh tú an méid seo a leanas leat go dtí do choinne:

 • Uimhir thagartha an cháis
 • Foirm bhailí aitheantais, amhail Pas nó Ceadúnas Tiomána

 

Tabhair do d’aire, le do thoil, mar gheall ar a phráinní agus atá nithe áirithe nach mór tús áite a thabhairt dóibh, d’fhéadfadh sé go mbeadh moill bheag ar am tosaithe do choinne.

Book Appointment

Oifig Cúirte an Chabháin

Oifig Cúirte an Chabháin

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo sna réimsí seo a leanas:

 • Fiosrúcháin agus Iarratais Shibhialta na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Fiosrúcháin agus Iarratais Dlí Teaghlaigh na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Fiosrúcháin maidir le hÉilimh Bheaga
 • Cuardaigh faoi Cheadúnú
 • Fiosrúcháin agus Iarratais Choiriúla na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche

 

Le haghaidh Fiosrúcháin Probháide, Díolúine Pósta nó ábhair phráinneacha, déan teagmháil le cavancourtoffice@courts.ie

 

Ní gá coinne a dhéanamh chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile - is seirbhís siúil isteach í seo. Tabharfar tús áite i gcónaí d’iarratais ar Fhoréigean Baile; cliceáil anseo le fáil amach an bhfuil tú i dteideal Ordú a fháil agus anseo chun teacht ar an bhfoirm sonraí teagmhála ábhartha nach mór duit a chomhlánú, a phriontáil agus a thabhairt chuig ár n-oifig.

 

Ní mór d’aon iarratasóir atá ag lorg Ordú um Fhoréigean Baile a bheith ina gcónaí laistigh de Chontae an Chabháin. I gcásanna éigeandála, is féidir le hiarratasóirí seoladh a bheith acu laistigh de Chontae Mhuineacháin (laistigh de Cheantar Uimh. 5).

 

Tabhair do d’aire, le do thoil, mar gheall ar a phráinní agus atá nithe áirithe nach mór tús áite a thabhairt dóibh, d’fhéadfadh sé go mbeadh moill bheag ar am tosaithe do choinne.

Book Appointment

Oifig Cúirte Cheatharlach

Oifig Cúirte Cheatharlach

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo má tá ceisteanna agat maidir le:

 • An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas)
 • An Chúirt Chuarda & Dúiche Sibhialta
 • Cuaird & Dúiche Choiriúil
 • An Chúirt Chuarda & Dúiche Dlí Teaghlaigh
 • Iarr Glao ar Ais
 • Seirbhísí Sirriam
 • Éilimh Bheaga

 

Iarr Glao ar Ais: Chun rochtain iomlán ar Oifig Cúirte Cheatharlach a chinntiú, cuirimid seirbhís coinní teileafóin ar fáil ag dáta agus ag am le linn ár n-uaireanta oscailte a oireann do do riachtanais agus d’infhaighteacht.

 

Ní fheidhmíonn an oifig ach amháin Dé Luain, Dé Máirt, Déardaoin agus tráthnóna Dé hAoine idir 14.00 i.n – 16.30 i.n

 

Ní gá coinne a bheith agat chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile nó le haghaidh ábhair phráinneacha eile - is seirbhís siúil isteach í seo i gcónaí.

Book Appointment

Oifig Cúirte Chill Chainnigh

Oifig Cúirte Chill Chainnigh

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:                   

 • An Chúirt Chuarda & Dúiche Dlí Teaghlaigh                    
 • Nithe Probháide (do Chill Chainnigh, Ceatharlach agus Laois)                 
 • Éilimh Bheaga              

 

Ní gá duit coinne a dhéanamh le haghaidh aon ní a bhaineann le Foréigean Baile.  Is seirbhís siúil isteach í seo. Tabhair cuairt ar ár leathanach gréasáin maidir le Foréigean Baile chun tuilleadh eolais a fháil.                 

Maidir le nithe práinneacha eile, nó nithe nach bhfuil liostaithe thuas, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig kilkennycourtoffice@courts.ie chun coinne a dhéanamh nó chun freastal ar an oifig.                           

           

Más mian leat ábhar leanúnach a phlé, tabhair leat an méid seo a leanas le do thoil:                    

 • Uimhir Thagartha do Cháis                    
 • Foirm bhailí aitheantais fótagrafach, amhail pas nó ceadúnas tiomána                 

Tabhair cuairt ar ár leathanaigh gréasáin Dlí Teaghlaigh chun tuilleadh eolais a fháil ar gach ábhar a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh, agus ar na doiciméid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait chun do choinne a thabhairt isteach.                             

Book Appointment

Oifig Cúirte Chluain Meala

Oifig Cúirte Chluain Meala

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:

 • Fiosrúcháin/Iarratais Shibhialta na Cúirte Cuarda & na Cúirte Dúiche
 • Fiosrúcháin/Iarratais Choiriúla na Cúirte Cuarda & na Cúirte Dúiche
 • Fiosrúcháin/Iarratais Teaghlaigh na Cúirte Cuarda & na Cúirte Dúiche
 • Fiosrúcháin/Iarratais Ceadúnúcháin na Cúirte Cuarda & na Cúirte Dúiche
 • Giúiré
 • Probháid
 • Sirriam
 • Éilimh Bheaga

Maidir le nithe práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig clonmelcourtoffice@courts.ie chun coinne a dhéanamh.

 

Ní gá coinne a dhéanamh chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile — is seirbhís siúil isteach í seo. Tabharfar tús áite i gcónaí d’iarratais ar Fhoréigean Baile; cliceáil anseo le fáil amach an bhfuil tú i dteideal Ordú a fháil agus anseo chun teacht ar an bhfoirm sonraí teagmhála ábhartha nach mór duit a chomhlánú, a phriontáil agus a thabhairt chuig ár n-oifig.

 

Tabhair do d’aire, le do thoil, mar gheall ar a phráinní agus atá nithe áirithe nach mór tús áite a thabhairt dóibh, d’fhéadfadh sé go mbeadh moill bheag ar am tosaithe do choinne.

 

Má bhaineann d’fhiosrúchán le cás ar leith, tabhair leat d’uimhir aitheantais agus d’uimhir thaifid/teideal an cháis.

Book Appointment

Oifig Cúirte Chorcaí, Sibhialta agus Teaghlaigh

Oifig Cúirte Chorcaí, Sibhialta agus Teaghlaigh

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:

 • Stampáil (Sibhialta)
 • Caomhnóireacht Leanaí
 • Cothabháil Céilí agus Leanaí
 • Riaráistí maidir le hIarratais Cothabhála
 • Nithe a bhaineann le hIarratais ar Phasanna
 • Fiosrúcháin maidir le hIdirscaradh Breithiúnach/Imeachtaí Colscartha a eisiúint
 • Tairiscintí Dlí Teaghlaigh

 

Maidir le nithe práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig corkwashingtonstreet@courts.ie chun coinne a dhéanamh.

 

Ní gá coinne a dhéanamh chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile - is seirbhís siúil isteach é seo.

 

MÁ TÁ IARRATAS AR FHORÉIGEAN BAILE Á DHÉANAMH AGAT MOLTAR DUIT FREASTAL AR AN BHFOIRGNEAMH AR MAIDIN TOISC NACH MBÍONN BREITHEAMH DEN CHÚIRT DÚICHE AGAINN I GCÓNAÍ A BHAINEANN LEAS AS NA HIARRATAIS SEO SAN IARNÓIN.

 

Tabhair do d’aire, le do thoil, mar gheall ar a phráinní agus atá nithe áirithe nach mór tús áite a thabhairt dóibh, d’fhéadfadh sé go mbeadh moill bheag ar am tosaithe do choinne.

Book Appointment

Oifig Cúirte Dhún Dealgan

Oifig Cúirte Dhún Dealgan

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:      

 • Fiosrúcháin agus Iarratais Shibhialta na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche      
 • Fiosrúcháin faoin Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (ADMC)      
 • Fiosrúcháin agus Iarratais Dlí Teaghlaigh na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche          
 • Fiosrúcháin maidir le hÉilimh Bheaga     
 • Fiosrúcháin maidir le Probháid Lú, Muineachán
 • Fiosrúcháin/Cuardaigh Ceadúnúcháin   
 • Fiosrúcháin agus iarratais maidir le Díolúine Pósta      
 • Fiosrúcháin faoi Shirriam Chontae Lú     

 

Maidir le nithe práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig  dundalkcourtoffice@courts.ie chun coinne a dhéanamh.        

       

Ní gá coinne a dhéanamh chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile - is seirbhís siúil isteach í seo.  Tabharfar tús áite i gcónaí d’iarratais ar Fhoréigean Baile; cliceáil anseo le fáil amach an bhfuil tú incháilithe d’Ordú.   

 

Ní mór d’aon iarratasóir atá ag lorg Ordú um Fhoréigean Baile a bheith ina chónaí laistigh de Cheantar Cúirte Dúiche Dhún Dealgan/Dhroichead Átha nó i gCeantar Cúirte Dúiche Bhaile Átha Fhirdhia (Dúiche Uimh. 6). 

 

Tabhair do d’aire, le do thoil, mar gheall ar a phráinní agus atá nithe áirithe nach mór tús áite a thabhairt dóibh, d’fhéadfadh sé go mbeadh moill bheag ar am tosaithe do choinne.         

Book Appointment

Oifig Cúirte na Gaillimhe

Oifig Cúirte na Gaillimhe

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:

 • An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (ADMC)
 • Nithe Sibhialta na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Nithe Coiriúla na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Nithe Dlí Teaghlaigh na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Fiosrúcháin maidir le Cúnamh Dlíthiúil
 • Fiosrúcháin maidir le Bannaí
 • Fíneáil Chúirte a Íoc
 • Probháid

 

Ní gá duit coinne a dhéanamh le haghaidh aon ní a bhaineann le Foréigean Baile. Is seirbhís siúil isteach í seo. Tabhair cuairt ar ár leathanach gréasáin maidir le Foréigean Baile chun tuilleadh eolais a fháil.

Maidir le nithe práinneacha eile, nó nithe nach bhfuil liostaithe thuas, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig galwaycivil@courts.ie / galwayfamily@courts.ie / galwaycrime@courts.ie / galwayprobate@courts.ie chun coinne a dhéanamh nó chun freastal ar an oifig.

 

Más mian leat ábhar leanúnach a phlé, tabhair leat an méid seo a leanas le do thoil:

 • Uimhir Thagartha do Cháis
 • Foirm bhailí aitheantais fótagrafach, amhail pas nó ceadúnas tiomána

Tabhair cuairt ar ár leathanaigh gréasáin Dlí Teaghlaigh chun tuilleadh eolais a fháil ar gach ábhar a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh, agus ar na doiciméid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait chun do choinne a thabhairt isteach.

Book Appointment

Oifig Cúirte Inse

Oifig Cúirte Inse

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:       

 • Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (ADMC)      
 • An Chúirt Chuarda agus Dúiche Sibhialta           
 • An Chúirt Chuarda agus Dúiche Coiriúil 
 • An Chúirt Chuarda agus Dúiche Dlí Teaghlaigh   
 • An Chúirt Chuarda agus Dúiche Ceadúnú          
 • Achomhairc na Cúirte Dúiche    
 • Fíneáil Chúirte a íoc     
 • Sirriam 
 • Éilimh Bheaga  
 • Stampáil (Nithe Sibhialta)          

 

Maidir le nithe práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig enniscourtoffice@courts.ie chun coinne a dhéanamh nó glaoigh ar an oifig ar 065 6867500.         

     

Ní gá coinne a dhéanamh chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile - is seirbhís siúil isteach í seo.  Tabharfar tús áite i gcónaí d’Iarratais Foréigin Baile.

Book Appointment

Oifig Cúirte Leitir Ceanainn

Oifig Cúirte Leitir Ceanainn

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo má tá ceisteanna agat maidir le:       

 • An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (ADMC)      
 • An Chúirt Chuarda & Dúiche Sibhialta    
 • An Chúirt Chuarda & Dúiche Coiriúil       
 • An Chúirt Chuarda & Dúiche Dlí Teaghlaigh      
 • An Chúirt Chuarda & Dúiche Ceadúnú   
 • Probháid       
 • Cánacha       
 • Seirbhísí Sirriam     
 • Éilimh Bheaga         

Ní gá coinne a bheith agat chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile nó le haghaidh ábhair phráinneacha eile - is seirbhís siúil isteach í seo i gcónaí.   

Book Appointment

Oifig Cúirte Loch Garman

Oifig Cúirte Loch Garman

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo má tá ceisteanna agat maidir le:                   

 • Íoc táillí dleachta stampála            
 • Doiciméid a chomhdú                     
 • Fiosrúcháin agus iarratais shibhialta                   
 • Fiosrúcháin agus iarratais Dlí Teaghlaigh                       
 • Fiosrúcháin Choiriúla                     
 • Éilimh Bheaga                     
 • Ceadúnú                   
 • Probháid                   
 • Sirriam                      
 • Íoc fíneálacha                      
 • Taisceadh Achomharc                    

 

Ní gá duit coinne a dhéanamh le haghaidh nithe práinneacha.  Is seirbhís siúil isteach i gcónaí iad, ach is féidir faisnéis agus foirmeacha a chur ar fáil trí ríomhphost, trí theagmháil a dhéanamh le wexfordcourtoffice@courts.ie.                

          

Maidir le nithe a bhaineann le Foréigean Baile, cé go bhfuil an tseirbhís seo oscailte d’iarratais ar Fhoréigean Baile, ní gá coinne a dhéanamh d’iarratais den sórt sin.

Book Appointment

Oifig Shibhialta agus Dlí Teaghlaigh Luimnigh

Oifig Shibhialta agus Dlí Teaghlaigh Luimnigh

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:                  

 • Gnó maidir le nithe Shibhialta agus Dlí Teaghlaigh do Chathair agus do Chontae Luimnigh                    
 • Stampáil doiciméid Chúirte           
 • Nósanna Imeachta maidir le hÉilimh Bheaga                

 

Léigh an t-eolas anseo maidir leis na doiciméid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait a thabhairt leat chuig do choinne, chun do ghnó a chur ar aghaidh chomh tapa agus is féidir.            

 

Maidir le nithe práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig  limerickcourtoffice@courts.ie chun coinne a dhéanamh.                     

       

Book Appointment

Oifig Cúirte an Mhuilinn Chearr

Oifig Cúirte an Mhuilinn Chearr

Déileálann Oifig Cúirte an Mhuilinn Chearr le cásanna don Mhuileann gCearr agus do Bhaile Átha Luain araon.  Is féidir coinne a sceidealú do na nithe atá liostaithe thíos don Mhuileann gCearr agus do Bhaile Átha Luain ach tabhair do d’aire go mbeidh an coinne ar siúl sa Mhuileann gCearr.                      

 

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:                  

 • An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (ADMC)                  
 • Nithe Sibhialta na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche (don Mhuileann gCearr & Baile Átha Luain)                       
 • Nithe Coiriúla na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche (don Mhuileann gCearr agus do Bhaile Átha Luain)            
 • Nithe Dlí Teaghlaigh na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche (don Mhuileann gCearr agus Baile Átha Luain)               
 • Nithe Ceadúnaithe na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche (don Mhuileann gCearr agus do Bhaile Átha Luain)               
 • Nithe Probháide                  
 • Seirbhísí Sirriam                 
 • Éilimh Bheaga (don Mhuileann gCearr & Baile Átha Luain)                
 • Stampáil Doiciméid Chúirte                       

 

Ní gá duit coinne a dhéanamh le haghaidh aon ní a bhaineann le Foréigean Baile. Is seirbhís siúil isteach í seo. Tabhair cuairt ar ár leathanach gréasáin maidir le Foréigean Baile chun tuilleadh eolais a fháil.             

Maidir le nithe práinneacha eile, nó nithe nach bhfuil liostaithe thuas, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig mullingarcourtoffice@courts.ie chun coinne a dhéanamh nó chun freastal ar an oifig.                       

 

Más mian leat ábhar leanúnach a phlé, tabhair leat an méid seo a leanas le do thoil:                   

 • Uimhir Thagartha do Cháis           
 • Foirm bhailí aitheantais fótagrafach, amhail pas nó ceadúnas tiomána                    

 

Tabhair cuairt ar ár leathanaigh gréasáin Dlí Teaghlaigh chun tuilleadh eolais a fháil ar gach ábhar a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh, agus ar na doiciméid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait chun do choinne a thabhairt isteach.                         

Book Appointment

Oifig Cúirte an Náis

Oifig Cúirte an Náis

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo má tá ceisteanna agat maidir le:                   

 • Stampáil (Nithe Sibhialta)              
 • Caomhnóireacht Leanaí/Cothabháil Céilí agus Leanaí/Riaráistí maidir le hIarratais Cothabhála             
 • Nithe a bhaineann le hIarratais ar Phasanna                 
 • Nithe a bhaineann le Idirscaradh Breithiúnach/Imeachtaí Colscartha           
 • Nithe a bhaineann le hImeachtaí Sibhialta na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche                     
 • Iarratas maidir le Cinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (ADMC)             
 • Díolúintí Pósta                     
 • Nithe a bhaineann le hImeachtaí Coiriúla na Cúirte Dúiche                
 • Fíneáil Chúirte a íoc           
 • Cláraitheoir na nÉileamh Beag                 
 • Fiosrúcháin Ghinearálta                 

Maidir le nithe práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig naascourtoffice@courts.ie  chun coinne a dhéanamh.             

     

Ní gá coinne a dhéanamh chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile - is seirbhís siúil isteach í seo.                     

 

Más mian leat plé a dhéanamh ar imeacht atá ann cheana, déan cinnte go dtabharfaidh tú an méid seo a leanas leat go dtí do choinne:                    

 • Uimhir Thagartha do Cháis           
 • Foirm bhailí aitheantais, amhail Pas nó Ceadúnas Tiomána   
Book Appointment

Oifig Cúirte Phort Láirge

Oifig Cúirte Phort Láirge

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:                  

 • An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (ADMC)                  
 • Nithe Dlí Teaghlaigh na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche           
 • Nithe Probháide                  
 • Seirbhísí Sirriam                 
 • Éilimh Bheaga                     

 

Ní gá duit coinne a dhéanamh le haghaidh aon ní a bhaineann le Foréigean Baile.  Is seirbhís siúil isteach í seo. Tabhair cuairt ar ár leathanach gréasáin maidir le Foréigean Baile chun tuilleadh eolais a fháil.             

         

Maidir le nithe práinneacha eile, nó nithe nach bhfuil liostaithe thuas, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig waterfordcourtoffice@courts.ie chun coinne a dhéanamh nó chun freastal ar an oifig.               

     

Más mian leat ábhar leanúnach a phlé, tabhair leat an méid seo a leanas le do thoil:                   

 • Uimhir Thagartha do Cháis           
 • Foirm bhailí aitheantais fótagrafach, amhail pas nó ceadúnas tiomána                    

 

Tabhair cuairt ar ár leathanaigh gréasáin Dlí Teaghlaigh chun tuilleadh eolais a fháil ar gach ábhar a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh, agus ar na doiciméid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait chun do choinne a thabhairt isteach.                               

Book Appointment

Oifig Cúirte Phort Laoise

Oifig Cúirte Phort Laoise

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:                  

 • Acht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (ADMC)             
 • Nithe Sibhialta na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche                     
 • Nithe Coiriúla na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche                       
 • Nithe Dlí Teaghlaigh na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche           
 • Nithe Ceadúnaithe na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche              
 • Seirbhísí Giúiré                   
 • Cúnamh Dlíthiúil                 
 • Seirbhísí Sirriam                 
 • Éilimh Bheaga                     
 • Stampáil Doiciméid Chúirte                       

 

Ní gá duit coinne a dhéanamh le haghaidh aon ní a bhaineann le Foréigean Baile.  Is seirbhís siúil isteach í seo.  Molaimid d’iarratasóirí ar Fhoréigean Baile tacaíocht bhreise a lorg, is féidir le mná teagmháil a dhéanamh le Seirbhís Drochíde sa Teaghlach Laoise nó glaoch a chur ar + 353 57 86 71100, is féidir le fir teagmháil a dhéanamh le Mens Aid nó glaoch a chur ar + 353 1 554 3811.Féach ar ár leathanach gréasáin maidir le Foréigean Baile chun tuilleadh eolais a fháil.  Maidir le nithe práinneacha eile, nó nithe nach bhfuil liostaithe thuas, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig portlaoisecourtoffice@courts.ie chun coinne a dhéanamh nó chun freastal ar an oifig.               

 

Más mian leat ábhar leanúnach a phlé, tabhair leat an méid seo a leanas le do thoil:                   

 • Uimhir Thagartha do Cháis
 • Foirm bhailí aitheantais fótagrafach, amhail pas nó ceadúnas tiomána                    

 

Tabhair cuairt ar ár leathanaigh gréasáin Dlí Teaghlaigh chun tuilleadh eolais a fháil ar gach ábhar a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh, agus ar na doiciméid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait chun do choinne a thabhairt isteach.                            

Book Appointment

Oifig Cúirte Ros Comáin

Oifig Cúirte Ros Comáin

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo má tá ceisteanna agat maidir le:                   

 • Stampáil (Nithe Sibhialta)              
 • Caomhnóireacht Leanaí                
 • Cothabháil Céilí agus Leanaí                    
 • Riaráistí maidir le hIarratais Cothabhála             
 • Nithe a bhaineann le hIarratais ar Phasanna                 
 • Eisiúint Idirscaradh Breithiúnach/Imeachtaí Colscartha           
 • Eisiúint Billí Sibhialta                      
 • Fíneáil Chúirte a íoc           
 • Cláraitheoir na nÉileamh Beag                 
 • Sirriam                      

 

Maidir le nithe práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig Roscommoncourtoffice@courts.ie chun coinne a dhéanamh nó glaoigh ar an oifig ar 0906626174 6867500.                   

 

Ní gá coinne a dhéanamh chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile - is seirbhís siúil isteach í seo.                     

 

Más mian leat plé a dhéanamh ar imeacht atá ann cheana, déan cinnte go dtabharfaidh tú an méid seo a leanas leat go dtí do choinne:                    

 • Uimhir Thagartha do Cháis           
 • Foirm bhailí aitheantais, amhail Pas nó Ceadúnas Tiomána              

 

Tabhair do d’aire, le do thoil, mar gheall ar a phráinní agus atá nithe áirithe nach mór tús áite a thabhairt dóibh, d’fhéadfadh sé go mbeadh moill bheag ar am tosaithe do choinne.

Book Appointment

Oifig Cúirte Shligigh

Oifig Cúirte Shligigh

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:

 • Nithe Sibhialta na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Nithe Coiriúla na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Nithe Dlí Teaghlaigh na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Nithe Ceadúnaithe na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Probháid

Ní gá duit coinne a dhéanamh le haghaidh aon ní a bhaineann le Foréigean Baile. Is seirbhís siúil isteach í seo. Tabhair cuairt ar ár leathanach gréasáin maidir le Foréigean Baile chun tuilleadh eolais a fháil.

 

Maidir le nithe práinneacha eile, nó nithe nach bhfuil liostaithe thuas, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig SligoCourtOffice@courts.ie chun coinne a dhéanamh nó chun freastal ar an oifig.

 

 

Más mian leat ábhar leanúnach a phlé, tabhair leat an méid seo a leanas le do thoil:

 • Uimhir Thagartha do Cháis
 • Foirm bhailí aitheantais fótagrafach, amhail pas nó ceadúnas tiomána

Tabhair cuairt ar ár leathanaigh gréasáin Dlí Teaghlaigh chun tuilleadh eolais a fháil ar gach ábhar a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh, agus ar na doiciméid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait chun do choinne a thabhairt isteach.

Book Appointment

Oifig Cúirte Thulach Mhór

Oifig Cúirte Thulach Mhór

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:

 • An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (ADMC)
 • Nithe Sibhialta na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Nithe Coiriúla na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Nithe Dlí Teaghlaigh na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Nithe Ceadúnaithe na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Fíneáil Chúirte a Íoc
 • Éilimh Bheaga
 • Stampáil Doiciméid Chúirte
 • Ceisteanna Giúiré

 

Ní gá duit coinne a dhéanamh le haghaidh aon ní a bhaineann le Foréigean Baile. Is seirbhís siúil isteach í seo. Tabhair cuairt ar ár leathanach gréasáin maidir le Foréigean Baile chun tuilleadh eolais a fháil.

 

 

Maidir le nithe práinneacha eile, nó nithe nach bhfuil liostaithe thuas, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig tullamorecourtoffice@courts.ie chun coinne a dhéanamh nó chun freastal ar an oifig.

 

Más mian leat ábhar leanúnach a phlé, tabhair leat an méid seo a leanas le do thoil:

 • Uimhir Thagartha do Cháis
 • Foirm bhailí aitheantais fótagrafach, amhail pas nó ceadúnas tiomána

 

Tabhair cuairt ar ár leathanaigh gréasáin Dlí Teaghlaigh chun tuilleadh eolais a fháil ar gach ábhar a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh, agus ar na doiciméid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait chun do choinne a thabhairt isteach.

Book Appointment

Oifig Cúirte Thrá Lí

Oifig Cúirte Thrá Lí

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo má tá ceisteanna agat maidir le:                   

 • An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (ADMC)                  
 • Probháid                   
 • Seirbhísí Sirriam                 
 • Éilimh Bheaga                     

Ní gá coinne a bheith agat chun iarratas a dhéanamh faoin reachtaíocht maidir le Foréigean Baile nó le haghaidh ábhair phráinneacha eile - is seirbhís siúil isteach í seo i gcónaí.     

Book Appointment

Oifig Cúirte Bhaile Átha Troim

Oifig Cúirte Bhaile Átha Troim

Déileálann Oifig Chúirte Baile Átha Troim le cásanna do Bhaile Átha Troim agus don Uaimh. Is féidir coinne a sceidealú do na nithe atá liostaithe thíos do Bhaile Átha Troim agus don Uaimh ach tabhair do d’aire go mbeidh an coinne ar siúl i m Baile Átha Troim.

 

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:

 • An tAcht um Chinnteoireacht Chuidithe (Cumas) (ADMC)
 • Nithe Sibhialta na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Nithe Dlí Teaghlaigh na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Nithe Ceadúnaithe na Cúirte Cuarda agus na Cúirte Dúiche
 • Éilimh Bheaga

Ní gá duit coinne a dhéanamh le haghaidh aon ní a bhaineann le Foréigean Baile. Is seirbhís siúil isteach í seo. Tabhair cuairt ar ár leathanach gréasáin maidir le Foréigean Baile chun tuilleadh eolais a fháil.

 

Maidir le nithe práinneacha eile, nó nithe nach bhfuil liostaithe thuas, is féidir leat ríomhphost a sheoladh chuig trimcourtoffice@courts.ie chun coinne a dhéanamh nó chun freastal ar an oifig.

 

Más mian leat ábhar leanúnach a phlé, tabhair leat an méid seo a leanas le do thoil:

 • Uimhir Thagartha do Cháis
 • Foirm bhailí aitheantais fótagrafach, amhail pas nó ceadúnas tiomána

Tabhair cuairt ar ár leathanaigh gréasáin Dlí Teaghlaigh chun tuilleadh eolais a fháil ar gach ábhar a bhaineann leis an Dlí Teaghlaigh, agus ar na doiciméid a d’fhéadfadh a bheith ag teastáil uait chun do choinne a thabhairt isteach.

 

Tabhair do d’aire, le do thoil, mar gheall ar a phráinní agus atá cúrsaí áirithe nach mór tús áite a thabhairt dóibh, d’fhéadfadh sé go mbeadh moill bheag ar am tosaithe do choinne.

Book Appointment

Oifig na Cúirte Uachtaraí

Oifig na Cúirte Uachtaraí

Is féidir coinne a sceidealú ar líne chun cuairt a thabhairt ar an oifig seo le haghaidh:      

 • Iarratais ar Chead Achomhairc     
 • Fógraí ó fhreagróirí 
 • Leabhráin maidir le hIarratais ar Chead  
 • Fógraí maidir le hintinn dul ar aghaidh    
 • Aighneachtaí
 • Leabhrán Bainistíochta Cásanna 
 • Leabhráin Achomhairc       
 • Páipéir i leith Iarratais ón gCoimisinéir, ón Nótaire Poiblí agus ón bhFíordheimhniú          

 

Maidir le nithe práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig supremecourt@courts.ie  chun coinne a dhéanamh.   

 

 

Cinntigh go bhfuil na doiciméid ábhartha uile sínithe, dátaithe, agus go gcomhlíonann siad ceanglais Threoir Cleachtais SC 19,  i gcás inarb infheidhme, sula bhfreastalaíonn tú ar an oifig.    

 

 

D’fhéadfadh sé go mbeadh gá le haitheantas fótagrafach le haghaidh do choinne.

Book Appointment