Tá an tAcht um Brústocaireacht a Rialáil 2015 deartha chun eolas a chur ar fáil don phobal ar  aitheantas na ndaoine atá ag déanamh cumarsáide leis na hoifigigh phoiblí ainmnithe ar pholasaí faoi leith, cúrsaí reachtaíochta nó cinntí ionchasacha.

Tá breis eolas faoin reachtaíocht agus treoraíocht ar an tAcht le fáil ar https://www.lobbying.ie/ga/.

De réir roinn 6(4) den Acht tá ar gach comhlacht poiblí liosta d’oifigigh phoiblí ainmnithe  an chomhlachta a  a fhoilsiú.

Is iad cuspóirí an liosta ná:

  1. Cead a thabhairt do bhaill an phobail na daoine atá ina noifigigh phoiblí ainmnithe a aithint; agus
  2. Mar acmhainn do bhústocairí atá ag déanamh iarratais ar fhilleadh go dtí Clár na mBrústocairí atá ag iarraidh sonraí ó Oifigeach Poiblí Ainmnithe a fháil

Oifigigh Poiblí Ainmnithe laistigh den tSeirbhís Cúirteanna

Ainm Teideal Poist Réimse freagrachta
Angeal Denning Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Príomhfheidhmeannach
Tom Ward Rúnaí Cúnta Oifigí na Cúirte Uachtaraí, Cúirteanna Achomhairc agus na hArd-Chúirte
Peter Mullan Rúnaí Cúnta Oifigí na Cúirte Cuarda, na Cúirte Dúiche, na Príomh-Chúirte Coiriúla agus na Cúirte Coiriúla Speisialta; oifigí réigiúnacha na Seirbhíse Cúirte
John Cleere Rúnaí Cúnta Airgeadas (lena n-áiritear vóta na Seirbhíse Cúirte agus cistí cuairte); Soláthar, Bainistíocht Riosca.
Owen Harrison Rúnaí Cúnta Teicneolaíocht faisnéise & Cumarsáide; Seirbhísí Faisnéise 
Audrey Leonard Rúnaí Cúnta Leasú reachtaíochta cúirte; nua-chóiriú na rialacha cúirte, cleachtais & gnásanna; tacaíocht do choistí na rialacha cúirte; seirbhísí leabharlainne, Tacaíocht do Thaighde Breithiúnach, Eagrúchán, Forbairt, Oiliúint, Caidreamh an na Meáin, Soláthair Eolais 
Anne Heenan Oifigeach Probháide Oifigeach Probháide na hArd-Chúirte; eisiúint deontais, eisiúint probháide agus litreacha riaracháin