Tá eolas anseo ar obair shibhialta na Cúirte Dúiche agus faoi idirghníomhú le hoifig na Cúirte Dúiche.

District Court - Covid-19 Arrangements

District Court - Covid-19 Arrangements

District Court procedures are adapting to the ongoing Covid-19 crisis, for the latest arrangements and procedures please follow this link.

Cad a tharlaíonn sa Chúirt Dúiche?

Cad a tharlaíonn sa Chúirt Dúiche?

Is cúirt dlínse áitiúil agus theoranta í an Chúirt Dúiche. Faigheann sí a cumhachtaí ón mBunreacht agus ón dlí Reachtúil.

Conas a thugaim gnó sibhialta os comhair na Cúirte Dúiche?

Conas a thugaim gnó sibhialta os comhair na Cúirte Dúiche?

Tionscnaítear imeachtaí de bhun doiciméid ar a dtugtar fógra éilimh.

Cad a dhéanaim má sheirbheáiltear fógra éilimh orm?

Cad a dhéanaim má sheirbheáiltear fógra éilimh orm?

Má sheirbheáiltear fógra éilimh ort, ní mór duit a chinneadh cé acu atá nó nach bhfuil tú ag dul a chosaint an cháis.

Conas a dhéanaim frithéileamh ?

Conas a dhéanaim frithéileamh ?

Má fhaigheann tú fógra éilimh agus cinneann tú gurb é an t-éilitheoir a rinne an éagóir, is féidir éileamh a dhéanamh i gcoinne an éilitheora, ar a dtugtar frithéileamh.

Cuir i gcás nach bhfreagraítear d'éileamh fógra?

Cuir i gcás nach bhfreagraítear d'éileamh fógra?

Mura bhfreagraíonn an freagróir don fhógra éilimh faoi cheann 28 lá lena rá go bhfuil sé/sí ag beartú an cás a chosaint, féadann an t-éilitheoir iarratas a chur faoi bhráid Chléireach na Cúirte Dúiche i gcomhair breithiúnais d'éagmais.

Ceadúnú

Ceadúnú

Faigh amach cad is gá a bheith ar eolas agat maidir le gnóthaí ceadúnaithe Cúirt Dúiche agus Chuarda.