Index of District Court Rules

District Court Rules Status: Current version as at 12 Dec 2018

Ordú: 13 Ionad
Leasuithe ar: Ordú 13 I.R. Uimh. 203 de 2007: Rialacha na Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil) 2007
Leasuithe ar: Ordú 13 I.R. Uimh. 41 de 2008: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007) 2007
Ordú: 14 An pobal a ligean isteach sa chúirt agus imeachtaí a fhoilsiú : I.R. Uimh. 33 de 2010
Ordú: 15 Toghairmeacha ag líomhain cionta a eisiúint : I.R. Uimh. 167 de 2005
Leasuithe ar: Ordú 15 I.R. Uimh. 557 de 2010: Na Rialacha Cúirte Dúiche (Toghairmeacha) 2010
Leasuithe ar: Ordú 16 I.R. Uimh. 119 de 2005
Ordú: 16 Barántais lena gcúiseofar daoine i gcionta a eisiúint
Leasuithe ar: Ordú 16 I.R. Uimh. 238 de 2006: Na Rialacha Cúirte Dúiche (Ordú) 16), 2006
Leasuithe ar: Ordú 16 I.R. Uimh. 260 de 2010: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009) 2010
Ordú: 17 An nós imeachta ar dhuine a ghabháil : I.R. Uimh. 194 de 2001
Leasuithe ar: Ordú 17 I.R. Uimh. 203 de 2007: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006) 2007
Leasuithe ar: Ordú 17 I.R. Uimh. 41 de 2008: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007) 2008
Leasuithe ar: Ordú 18 I.R. Uimh. 105 de 2009: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006) 2009
Leasuithe ar: Ordú 17 I.R. Uimh. 33 de 2010: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil (Leasú) 2009) 2010
Leasuithe ar: Ordú 18 I.R. Uimh. 33 de 2010: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil (Leasú) 2009) 2010
Leasuithe ar: Ordú 18 I.R. Uimh. 41 de 2008: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007) 2008
Leasuithe ar: Ordú 18 I.R. Uimh. 260 de 2010: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009) 2010
Leasuithe ar: Ordú 18 I.R. Uimh. 105 de 2009: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006) 2009
Ordú: 18 An nós imeachta ar dhuine a ligean faoi bhannaí : I.R. Uimh. 194 de 2001
Ordú: 19 Athchuir ag an gcúirt : I.R. Uimh. 194 de 2001
Leasuithe ar: Ordú 19 I.R. Uimh. 585 de 2011: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil, 2010), 2011
Leasuithe ar: Ordú 19 I.R. Uimh. 149 de 2016
Leasuithe ar: Ordú 20 I.R. Uimh. 565 de 2018
Leasuithe ar: Ordú 20 I.R. Uimh. 260 de 2010: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009) 2010
Ordú: 20 Daoine a bhfuil coinníollacha cúirtbhannaí á sárú acu a ghabháil : I.R. Uimh. 194 de 2001
Ordú: 21 Freastal finnéithe
Leasuithe ar: Ordú 21 I.R. Uimh. 94 de 2010: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach), 2008), 2010
Ordú: 22 An nós imeachta nuair nach láithreoidh cúisí
Leasuithe ar: Ordú 22 I.R. Uimh. 498 de 2008: Na Rialacha Cúirte Dúiche (Barántais Bhinse) 2008
Ordú: 23 Cionta achoimre a thriail : I.R. Uimh. 19 de 2016
Ordú: 23A An tAcht um an Dlí Coiriúil (Gealtacht) 2006) : S.I. No. 727 of 2007
Leasuithe ar: Ordú 23A I.R. Uimh. 154 de 2011
Ordú: 24 I.R. Uimh. 226 de 2019
Ordú: 25 Barántais a eisiúint i bhforghníomhú orduithe cúirte : I.R. Uimh. 41 de 1998
Leasuithe ar: Ordú 25 I.R. Uimh. 19 de 2016: Na Rialacha Cúirte Dúiche (Fíneálacha), 2015
Ordú: 26 Barántais a fhormhuiniú, a dhíriú, a fhorghníomhú, a atheisiúin
Leasuithe ar: Ordú 26 I.R. Uimh. 203 de 2007: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006) 2007
Leasuithe ar: Ordú 26 I.R. Uimh. 149 de 2016
Ordú: 27 Cúirtbhannaí a eistréatadh Airgead taiscthe a fhorghéilleadh : I.R. Uimh. 194 of 2001
Leasuithe ar: Ordú 27 I.R. Uimh. 41 de 2008: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil 2007) 2008
Leasuithe ar: Ordú 27 I.R. Uimh. 260 de 2010: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009) 2010
Leasuithe ar: Ordú 27 I.R. Uimh. 225 de 2019
Ordú: 28 Cúirtbhannaí faoin Probation of Offenders Act, 1907
Leasuithe ar: Ordú 28 I.R. Uimh. 544 de 2006: Na Rialacha Cúirte Dúiche (Promhadh Ciontóirí) 2006
Ordú: 28A Imeachtaí faoi chuid 10 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006 : I.R. Uimh. 203 de 2007
Leasuithe ar: Ordú 28A I.R. Uimh. 25 de 2008: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006) 2008
Leasuithe ar: Ordú 28A I.R. Uimh. 260 de 2010: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009) 2010
Leasuithe ar: Ordú 28A I.R. Uimh. 105 de 2009: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006) 2009
Ordú: 29 Eiseachadadh
Ordú: 30 Seirbhís pobail
Leasuithe ar: Ordú 30 I.R. Uimh. 313 de 2007: Na Rialacha Cúirte Dúiche (Seirbhís Pobail) 2007
Order 31A Proceedings Under The Police (Property) Act, 1897
Ordú: 31 I.R. Uimh. 567 de 2016
Leasuithe ar: Ordú 31A I.R. Uimh. 94 de 2010 : Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach), 2008), 2010
Ordú: 31B Maoin Intleachtúil : S.I. No. 421 of 2010
Ordú: 32 Mí-úsáid drugaí
Ordú: 33 Orduithe cúitimh
Leasuithe ar: Ordú 33 I.R. Uimh. 539 de 2004
Leasuithe ar: Ordú 33 I.R. Uimh. 106 de 2009
Ordú: 34 Barántais chuardaigh ilghnéitheacha : I.R. Uimh. 216 de 1999
Leasuithe ar: Ordú 34 I.R. Uimh. 700 de 2004
Leasuithe ar: Ordú 34 I.R. Uimh. 322 de 2008: Na Rialacha Cúirte Dúiche (Barántais Chuardaigh) 2008
Leasuithe ar: Ordú 34 I.R. Uimh. 411 de 2004
Leasuithe ar: Ordú 34 I.R. Uimh. 207 de 2002
Leasuithe ar: Ordú 34 I.R. Uimh. 119 de 2005
Leasuithe ar: Ordú 34 I.R. Uimh. 412 de 2003
Leasuithe ar: Ordú 34 I.R. Uimh. 480 de 2018
Leasuithe ar: Ordú 34 I.R. Uimh. 536 de 2011
Leasuithe ar: Ordú 34 I.R. Uimh. 653 de 2011
Leasuithe ar: Ordú 34 I.R. Uimh. 106 de 2009
Leasuithe ar: Ordú 34 I.R. Uimh. 585 de 2011: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Nós Imeachta Coiriúil 2010) 2011
Leasuithe ar: Ordú 34 I.R. Uimh. 94 de 2010: Na Rialacha Cúirte Dúiche (An tAcht um Cheartas Coiriúil (Cúnamh Frithpháirteach), 2008), 2010
Ordú: 34A I.R. Uimh. 314 de 2010
Ordú: 35 Cóipeanna deimhnithe d'órduithe agus de dhoiciméid eile : I.R. Uimh. 41 de 1998
Leasuithe ar: Ordú 35 I.R. Uimh. 92 de 2009: Na Rialacha Cúirte Dúiche (Foirmeacha) 2009
Ordú: 36 Costais agus caiteachais fhinnéithe
Ordú: 37 Imeachtaí a bhaineann le leanaí nó daoine óga : S.I. No. 539 of 2004
Leasuithe ar: Ordú 37 I.R. Uimh. 567 de 2016
Leasuithe ar: Ordú 37 I.R. Uimh. 666 de 2004
Leasuithe ar: Ordú 37 I.R. Uimh. 152 de 2007
Leasuithe ar: Ordú 37 I.R. Uimh. 408 de 2007
Ordú: 38 Ábhair ilghnéitheacha : S.I. No. 687 of 2005
Leasuithe ar: Ordú 38 I.R. Uimh. 703 de 2005
Leasuithe ar: Ordú 38 I.R. Uimh. 47 de 2006
Leasuithe ar: Ordú 38 I.R. Uimh. 653 de 2011
Ordú: 39 Rialacha ginearálta : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 40 Imeachtaí sibhialta a thionscnamh sa chúirt : I.R. Uimh. 17 de 2014
Leasuithe ar: Ordú 40 I.R. Uimh. 513 de 2016
Leasuithe ar: Ordú 40A I.R. Uimh. 599 de 2014
Leasuithe ar: Ordú 40A I.R. Uimh 513 de 2016
Ordú: 40A Imeachtaí díobhálacha pearsanta : I.R. Uimh. 17 de 2014
Leasuithe ar: Ordú 40A IR Uimh 102 de 2017
Leasuithe ar: Ordú 40A I.R. Uimh. 327 de 2019
Ordú: 40B Imeachtaí tiarna talún agus tionónta (eisiachtain) : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 40C Nós imeachta in iarratais reachtúla trí fhógra iarratais : I.R. Uimh 17 de 2014
Ordú: 40D Nós imeachta in achomhairc reachtúla trí fhógra achomhairc chun na cúirte : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 40E Imeachtai arna dtionscnamh trí thoghairm a eisiúnt in ábhair seachas ábhair choiriúla* : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 41 Doiciméid a sheirbheáil in imeachtaí sibhialta - doiciméid a sheirbheáil sa Stát : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 41A Doiciméid a sheirbheáil in imeachtaí sibhialta - Doiciméid a sheirbheáil lasmuigh den stát le cead ón g-cúirt : I.R. Uimh. 17 de 2014
Leasuithe ar: Ordú 41A I.R. Uimh. 471 de 2018
Leasuithe ar: Ordú 41B I.R. Uimh. 617 de 2015
Ordú: 41B Doiciméid a sheirbheáil in imeachtaí sibhialta - Doiciméid a sheirbheáil lasmuigh den Stát gan cead ón gcúirt
Ordú: 42 Cosaint, sonraí agus frithéileamh : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 42A Nós imeachta tríú páirtí : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 43 Éilimh agus páirtithe a uamadh : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 44 Iarratais trí fhógra foriarratais : I.R. Uimh. 17 de 2014
Order 45B Discovery And Inspection Of Documents : S.I. No. 17 Of 2014
Ordú: 45 Taiscí agus tairiscintí in ionad taisceadh : I. R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 45A Urrús i leith costas : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 45C Iarratas chun éileamh a chur ar aghaidh go dtí an chúirt chuarda no go dtí an ard-chúirt : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 45D Admhálacha : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 45E Leasú : I.R. Uimh. 17 de 2014
Leasuithe ar: Ordú 45E I.R. Uimh. 598 de 2014
Ordú: 46 Freastal finnéithe agus doiciméid a thabhairt ar aird : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 47 Breithiúnas mainneachtana in éilimh i leith féich : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 47A Breithiúnas mainneachtana in éilimh nach éilimh i leith féich : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 47B Scor d'éileamh agus éileamh a tharraingt siar : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 48 Doiciméid a fhíordheimhniú agus a chomhdú : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 49 Imeachtaí sibhialta a éisteacht : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 49A Cásbhainistiú : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 49B I.R. Uimh. 9 de 2018
Ordú: 50 Mionnscríbhinní in imeachtaí sibhialta : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 51 Forghníomhú agus forfheidhmiú breithiúnas : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 51A Forfheidhmiú breithiúnas agus orduithe : I.R. Uimh. 17 de 2014
Leasuithe ar: Ordú 51A I.R. Uimh. 617 de 2015
Ordú: 51B Idirphléadáil : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 51C Orduithe forfheidhmithe Eorpacha : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú: 52 Ordú 52 : I.R. Uimh. 405 de 2017
Ordú 53 Costais : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú 53A Nós Imeachta um éilimh bheaga : I.R. Uimh. 17 de 2014
Ordú 53B Nós imeachta Eorpach um éilimh bheaga (le hadgaidh éilimh bheaga thrasteorann laistigh den Aontas Eorpach) : I.R. Uimh. 315 de 2018
Ordú 54 I.R. Uimh. 17 de 2016
Ordú 54A I.R. Uimh. 17 de 2016
Ordú 56 Astú tuillimh : S.I. No. 42 of 1998
Ordú 57 I.R. Uimh. 17 de 2016
Ordú 58 I.R. Uimh. 17 de 2016
Leasuithe ar: Ordú 58 I.R. Uimh. 9 de 2018
Ordú 59 Foréigean baile : I.R. Uimh. 79 de 2019
Ordú 60 Áras an teaghlaigh a chaomhnú : S.I. No. 42 of 1998
Ordú 61 Tástálacha fola a úsáid le linn tuismíocht a bheith á cinneadh
Ordú 61A I.R. Uimh. 141 de 2015
Leasuithe ar: Ordú 61A I.R. Uimh. 79 de 2019
Ordú 63 Ceantálaithe agus gníomhairí tithe
Ordú 64 An tAcht um Gheall-Chur, 1931
Ordú 65 Iascaigh
Ordú 66 Cearrbhachas agus crannchuir
Ordú 67 Déileálaithe ginearálta
Ordú 68 Na nAchtanna Ceadúnúcháin 1833 go 2018 : S.I. No. 566 of 2018
Ordú 69 Deimhnithe bialainne agus dearbhuithe maidir le hoiriúnacht áithribh
Ordú 70 Agóidí i gcoinne ar-cheadúnais mhionreacairí fíona a dheonú den chéad uair
Ordú 71 Orduithe díolúine speisialta : S.I. No. 174 of 2009
Ordú 72 Orduithe díolúine ginearálta : S.I. No. 174 of 2009
Leasuithe ar: Ordú 72 I.R. Uimh. 566 de 2018
Ordú 73 Díolúintí le haghaidh teaghmas speisialta
Ordú 74 Díolúintí do ghnó ceadúnaithe iarnóin Dé Domhnaigh agus Lá Fhéile Pádraig
Ordú 75 Díolúintí do ghnó neamhcheadúnaithe maidineacha Domhnaigh agus Lá Fhéile Pádraig
Ordú 76 Ceadúnais Ócáideacha
Leasuithe ar: Ordú 76 I.R. Uimh. 566 de 2018
Ordú 77 Aistrithe ad interim ar cheadúnais : I.R. Uimh. 123 de 1998
Ordú 78 Aistrithe ar cheadúnais a bheidh ag ainmnithe
Ordú 79 Deimhnithe aistrithe
Ordú 80 Agóidí i gcoinne athnuachana ar cheadúnais le haghaidh deochanna meisciúla, foirmeacha deimhnithe athnuachana, athnuachaintí ar cheadúnais a thaifeadadh.
Ordú 81 An chúirt bhliantúil um cheadúnú
Ordú 82 Clár na gceadúnas
Ordú 83 Clubanna a chlárú agus údaruithe club a dheonú
Ordú 84 Cúram leanaí
Leasuithe ar: Ordú 84 I.R. Uimh. 5 de 2006
Leasuithe ar: Ordú 84 I.R. Uimh. 469 de 2008
Leasuithe ar: Ordú 84 I.R. Uimh. 143 de 2015
Ordú 84A Meabhair-Shláinte : S.I. No. 97 of 2007
Ordú 85 Rialacha díchónasctha uisce
Ordú 86 Rince poiblí
Ordú 87 Ceol poiblí agus amhránaíocht phoiblí
Ordú 88 Bailiúcháin sráide agus ó theach go teach
Ordú 89 Fiadhúlra
Ordú 90 Aerloingseoireacht (Eurocontrol)
Ordú 90A Bonneagar Iarnróid : S.I. No. 534 of 2004
Ordú 91 Rialú madraí
Ordú 92 Seirbhísí dóiteáin
Ordú 93 Tithíocht (teaghaisí príobháideacha ar cíos)
Ordú 93A I.R. Uimh. 162 de 2010
Ordú 93B I.R. Uimh. 256 de 2015
Ordú 93C I.R. Uimh. 69 de 2018
Ordú 94 Náisiúntacht agus saoránacht Éireann
Ordú 95 Díobhálacha mailíseacha
Ordú 96 An comhshaol a chaomhnú agus truailliú a rialú
Ordú 96A Sábháilteachta bia: I.R. Uimh. 700 de 2004
Ordú 96B I.R. Uimh. 536 de 2011
Ordú 96C An tAcht um Cheartas Coiriúil 2006 Cuid 11 : S.I. No. 314 of 2007
Leasuithe ar: Ordú 96C I.R. Uimh. 408 de 2007
Ordú 97 Trácht ar bhóithre : I.R. Uimh. 235 de 2018
Ordú 98 Leas sóisialach
Leasuithe ar: Ordú 98 I.R. Uimh. 17 de 2016
Ordú 99A Acht na dTithe (Forálacha Ilghnéitheacha) 1997 agus 2014 - I.R. Uimh. 506 de 2016
Ordú 99B An tAcht um Chomhionannas Fostaíochta 1998 : S.I. No. 263 of 2006
Ordú 99C Maoin Intleachtúil : S.I. No. 411 of 2004