Féilire & Cinntí

Féilire & Cinntí

An Dialann Dhleathach

Sa chuid seo den suíomh, tá liostaí de chásanna atá liostaithe lena n-éisteacht sna hUas-Chúirteanna agus sna Cúirteanna Cuarda
Turas treoraithe

Breithiúnais

Sa chuid seo den suíomh, is féidir teacht ar bhreithiúnais de chuid na nUas-Chúirteanna.
 breithiúnais a nascadh

Cuardaigh agus Seirbhísí Ar Líne

Cuardaigh agus Seirbhísí Ar Líne

Cuardaigh Ar Líne

Faigh Rochtain ar Chuardach na hArd-Chúirte, ar an gClár Féimheachta, ar Ríomh-Chlár na gCeadúnas, ar an gClár Probháide agus ar Chinntí de chuid na mBreithneoirí Costas Dlíthiúil
 ceangal giúiré

Seirbhísí Ar Líne

Íoc as fíneáil, cuir isteach éileamh beag, déan iarratas ar chead achomhairc a dhéanamh chun na Cúirte Uachtaraí, an Breithiúnas i leith Costas Dlíthiúil agus iarratais ar Cheadúnais
 nasc a fháil amach

Na Cúirteanna

Na Cúirteanna

Fógraí Cúirte maidir le Covid-19

Le linn do na srianta a bhaineann le covid-19 a bheith i bhfeidhm, táimid ag liostáil fógraí foilsithe de réir Dlínse
 nasc a fháil amach

An Dlí Teaghlaigh

Faisnéis ar an fhoréigean/mhí-úsáid teaghlaigh, faoin gcolscaradh, scaradh, cothabháil, idirghabháil, caomhnóireacht, coimeád, rochtain, gan ach cúpla ábhar a lua.
 nasc a fháil amach

Fógraí

AN CHÚIRT CHUARDA
CUAIRD OIRTHIR

Is oth linn go bhfuil saincheist againn leis na ceangaltáin pdf agus MSWord leis na foirmeacha i gcuid na Rialacha Cúirte den láithreán faoi láthai

Nuair a bhíonn dearcadh an phobail ann maidir le fadhbanna sna cúirteanna d'fhéadfadh an cás a bheith i gceann de thrí chatagóir.

Le héifeacht ón 18 Feabhra 2019, éistfear Dul Chun Cinn Cás Teaghlaigh Chuarda Bhaile Átha Cliath i gCúirt 35, 1ú Urlár, Áras Uí Dhálaigh, coimpléa

Fógraí