Ba ghníomhaireacht stáit neamhspleách é an tSeirbhís Cúirteanna bunaithe ag an Acht um Sheirbhís Cúirteanna, 1998 chun ord a chur ar na cúirteanna agus tacaíocht a thabhairt do na breithiúna. 

Tá an tSeirbhís Cúirteanna freagrach as riarachán agus bainistíocht na cúirteanna in Éirinn.  Ba iad na príomhfheidhmeanna na Seirbhíse Cúirte ná:

  • na cúirteanna a bhainistiú
  • tacaíocht a thabhairt do na breithiúna
  • eolas a chur ar fáil faoi chóras cúirteanna don phobal agus
  • foirgnimh chúirte agus áiseanna do úsáideoirí cúirteanna a chur ar fáil.

Níl páirt ar bith ag an tSeirbhís Cúirteanna i dtaca riar an chórais dlí mar is leis na cúirteanna agus na breithiúna a bhaineann sé sin. Faoi Bhunreacht na hÉireann, tá na breithiúna go hiomlán neamhspleách lena bhfeidhmeanna breithiúnacha.

Ár Misin, Luachanna agus Fís

Misean

Chun tacú leis na breithiúna agus seirbhísí thar barr a chur ar fáil do na húsáideoirí cúirteanna go léir agus mar sin ag déanamh éascaíochta ar rochtain cirt.

Fís

Is í an Fhís atá againn chun eagraíocht den chéad scoth a fhorbairt le príomhaidhm, chun freastal ar riachtanais na húsáideoirí cúirteanna

Luachanna

  • Seirbhís Custaiméir fócasaithe; Tráthúil; Cairdiúil; Gairmiúil; Comhoibríoch; Seirbhísí d’ardchaighdeán.
  • Ionracas: Macánta; Oibiachtúil; Cothrom; Neamhchlaonta; Eiticiúil; Freagrach,
  • Meas Cúirtéiseach; Tomhaiste.

Naisc Cáipéisí

Bord na Seirbhíse Cúirteanna

Bord na Seirbhíse Cúirteanna

Tuilleadh a léamh

Struchtúr Eagraíochtaí agus Rialachas

Struchtúr Eagraíochtaí agus Rialachas

Tuilleadh a léamh

Seirbhís do Chustaiméirí

Seirbhís do Chustaiméirí

Ár nGealltanais i dtaca le Seirbhís do Chustaiméirí