Ordú 19

Iarratais taoibhe

1. Ar na doiciméid chuí a thaisceadh agus na táillí forordaithe a íoc, féadfar iarratas a dhéanamh san Oifig de réir Fhoirm 26 de Sceideal na bhFoirmeacha atá i gceangal leis na hOrduithe seo i leith na nithe seo a leanas, agus féadfaidh an Cláraitheoir Contae orduithe a dhéanamh ar an gcéanna:—

(i) chun caomhnóir ad litem a cheapadh ar naíon, nó ar dhuine mímheabhrach nár breithníodh ina dhuine mímheabhrach;

(ii) chun go rachaidh gearánaí, ba mhionaoiseach le déanaí, ar aghaidh ina ainm féin;

(iii) chun dul ar aghaidh, d'ainneoin páirtí a bheith tar éis bháis, ar a cheart a bheith ar marthain;

(iv) chun ordú coinníollach a dhaingniú ar dheimhniú nár suíodh aon chúis;

(v) chun a mheas gur seirbheáil leormhaith í seirbheáil Bille Shibhialta nó doiciméid tionscnaimh eile faoi Ordú 11, Riail 13;

(vi) chun a cheadú Bille Sibhialta nó doiciméad tionscnaimh eile a sheirbheáil lasmuigh den dlínse, de bhun Ordú 13;

(vii) chun airgead a bheidh taiscthe chun creidmheasa mionaoisigh a íoc amach as an gCúirt ar é do theacht i lán-aois;

(viii) chun earráidí cléireachais nó earráidí in ainmneacha páirtithe in aon imeachtaí a cheartú, cibé acu is le toiliú a cheartaítear iad nó nach ea, ach sin faoi réir athsheirbheáil a dhéanamh nuair nach le toiliú a cheartaítear iad;

(ix) chun Bille Sibhialta nó doiciméad tionscnaimh eile a athnuachan, dá bhforáiltear in Ordú 12 de na Rialacha seo;

(x) chun dul ar aghaidh i gcoinne cosantóra, ba naíon le déanaí, ar aois iomlán a bheith slánaithe aige nó aici;

(xi) chun dul ar aghaidh trí Ard-Aighne nua nó ina choinne nó ina coinne;

(xii) go soláthróidh páirtí cíosrolla;

(xiii) go n-íocfaidh tionóntaí a gcíosanna le glacadóir, le forghabhálaí, le caomhnóir nó le riarthóir pendente lite;

(xiv) go ndéanfaidh daoine atá i bhfiacha ag eastát pearsanta na suimeanna atá dlite díobh a íoc le glacadóir nó le riarthóir pendente lite;

(xv) ar urghaire do Shirriam chun ceannaitheoir a chur i seilbh i gcás Cláraitheora Contae a bheidh sannta do na hoifigí Cúirte Cuarda do chontaetha Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí;

(xvi) ar urghaire do Shirriam chun tionónta a chur i seilbh i gcás Cláraitheora Contae a bheidh sannta do na hoifigí Cúirte Cuarda do chontaetha Bhaile Átha Cliath agus Chorcaí;

(xvii) chun díol a dhaingniú go hiomlán;

(xviii) chun toiliú a ghlacadh agus Riail Chúirte a dhéanamh de i gcás na páirtithe a bheith sui juris;

(xix) chun ordú coinníollach a dhaingniú ar dheimhniú nár suíodh aon chúis, agus chun ordú a dhéanamh á ordú cibé costais (más ann) a forchoimeádadh tráth déanta an ordaithe choinníollaigh a íoc;

(xx) ar bhreithiúnas eisealbhaithe ar shéanadh;

(xxi) chun dul ar aghaidh, comhréiteach as an áireamh.