HC09

Caingne díobhála pearsanta ag ionaid ar fud na tíre

In iarracht éisteachtaí tapúla a sholáthar i gcás cásanna gearra (cinn a mhaireann lá amháin nó níos lú) ina mbíonn measúnú ar dhamáistí amháin, beidh feidhm leis na forálacha seo a leanas:

(1) Liostáilfear cásanna den sórt sin, ar iarratas ón ngearánaí, le haghaidh trialach ar an gCéadaoin, Déardaoin agus Aoine den tseachtain deiridh de gach suí cúirte.

(2) Féadfar iarratais a dhéanamh maidir le haon chás den sórt sin atá socraithe le haghaidh trialach beag beann ar é a bheith le feiceáil sa liosta foilsithe nó gan a bheith.

(3) Ní mór iarratais ar liostáil den sórt sin a dhéanamh chuig an mbreitheamh a bhíonn i gceannas ag an nglaoch-rolla i mBaile Átha Cliath agus a bhíonn ar siúl roimh na héisteachtaí i ngach ionad ar fud na tíre.

(4) Beidh éifeacht leis an treoir sin maidir le gach triail ag ionaid ar fud na tíre ó Théarma na Cásca 1998 ar aghaidh.

Sínithe: Frederick Morris,
Uachtarán na hArd-Chúirte

Dátaithe: 23 Feabhra, 1998.

High court