HC20

Seansaireacht - doiciméid a bheidh le lóisteáil

Éilítear ar an bpáirtí aistrithe i ngach foriarratas os comhair na gcúirteanna seansaireachta leabhar doiciméid ina mbeidh cóipeanna de phléadálacha, cóip de gach mionnscríbhinn, cóip d'fhoilseáin agus cóip de gach comhfhreagras cuí a chur ar fáil don bhreitheamh a bheidh ag éisteacht an cháis.

 

High court