HC33

Breithiúnais a tharchur go leictreonach

Breithiúnais scríofa arna dtarchur trí mhodhanna leictreonacha

I gcás go bhfuil sé beartaithe cóip de bhreithiúnas neamhthuairiscithe arna eisiúint ag Príomh-Oifig na hArd-Chúirte trí mhodh leictreonach a thabhairt ar aird don Ard-Chúirt, éilítear ar an abhcóide nó ar an aturnae ar taifead an méid seo a leanas a dheimhniú ar an leagan clóite:

''Deimhním gur cóip í seo de bhreithiúnas arna eisiúint go leictreonach ag Príomh-Oifig na hArd-Chúirte.''

I gcás amhras ar bith ba chóir do pháirtithe cóip fhianaithe den bhreithiúnas a chur ar ordú sa Phríomh-Oifig.

Joseph Finnegan
Uachtarán na hArd-Chúirte
10ú lá de Mheitheamh 2004

High court