HC15

Íocaíocht amach as cistí - ús

Íocaíocht amach as ús ar airgead a íocadh sa Chúirt faoi Ordú 22 de Rialacha na nUaschúirteanna

Nuair a dhéanann an chúirt ordú ag treorú íocaíocht a dhéanamh leis an ngearánaí amach as airgead a d'íoc aturnae sa chúirt thar ceann cosantóra, ní dhéanfar cionnroinn ar an ús a thabhófar ar suim den sórt sin suas go dtí an dáta aistharraingthe agus íocfar suim iomlán an úis amach leis an aturnae a bheidh ag gníomhú ansin thar ceann an chosantóra, mura dtugann an chúirt a mhalairt d'ordú.

Frederick Morris
Uachtarán na hArd-Chúirte
19 Bealtaine 1998

High court