HC34

Succession Act 1965 section 34(1)

Ón gcéad lá de Mheán Fómhair 2004 amach, ní bheidh sé d'iachall ar dhuine atá ag déanamh iarratais ar riarachán aon urra nó urraí sa bhreis ar an mbanna riarachán a chur ar fáil, mura n-iarrann an Ard-Chúirt, an tOifigeach Probhaidh nó i gcás deontais ó Chlárlann Probháide Ceantair, an Cláraitheoir Probháide Ceantair, air é.

High court