HC33

Tarchur leictreonach breitheanna

Breitheanna scríofa á dtarchur go leictreonach

Nuair a bheartaítear cóip de bhreith gan tuairisciú a d'eisigh Príomh-Oifig na hArd-Chúirte go leictreonach a thabhairt ar aird san Ard-Chúirt, ní mór don abhcóide nó don aturnae ar an taifead an leagan clóite de a dheimhniú mar seo a leanas:

''Dearbhaím gur cóip í seo de bhreith a d'eisigh Príomh-Oifig na hArd-Chúirte go leictreonach.''

I gcás amhrais, ba chóir do pháirtithe cóip dhearbhaithe den bhreith a iarraidh sa Phríomh-Oifig.

Joseph Finnegan
Uachtarán na hArd-Chúirte
An 10ú lá de mhí Meitheamh 2004

High court