CC08

Tógála

Tá feidhm ag an Treoir Chleachtais i ngach cás cibé an mbaineann sé le sárú conartha nó le haisghabháil airgid i gcás ina bhfuil cáilíocht na n-oibreacha tógála i gceist

Na céimeanna atá le glacadh sula gcuirfear ábhar síos i gcomhair trialach, nuair is cuí:

  • Sceideal Oibreacha agus Costálacha le comhaontú, más féidir, agus gan dliteanas a admháil
  • Ba chóir do na páirtithe tuarascálacha saineolaithe a mhalartú a mbraithfear orthu ag an triail
  • Ba chóir damáistí speisialta a dheimhniú agus aontú orthu , nuair is féidir , gan dliteanas a admháil
  • Ba chóir go n-aontódh na páirtithe ar leabhar grianghraf a mbraithfear air ag an triail
  • Ba chóir do na páirtithe leabhar pléadálacha comhaontaithe agus uimhrithe agus leabhar comhfhreagrais inter partes a ullmhú agus a chomhdú
  • Ba chóir do na páirtithe leabhar doiciméad comhaontaithe agus uimhrithe a ullmhú agus a chomhdú ina bhfuil an comhfhreagras réamhtheagmhála ábhartha, conradh foirmiúil (más ann dó), pleananna, billí cainníochta etc, más féidir

 

Arna dhátú an 9ú lá seo de Mhárta 2009
Matthew Deery
Uachtarán na Cúirte Cuarda

 

Circuit Court