CC06

Orduithe Forfheidhmiúcháin Eorpacha

 1. Ón 21 Deireadh Fómhair 2005, tá feidhm ag Rialachán (CE) Uimh. 805 /2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle dar dáta an 21 Aibreán 2004 lena gcruthaítear Ordú Forfheidhmiúcháin Eorpach d'éilimh neamhchonspóidithe (OJ L143, 30 Aibreán 2004, lth.15) (“Rialachán an AE”), ón 21 Deireadh Fómhair 2005.
   
 2. Tháinig Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Ordú Forfheidhmiúcháin Eorpach), 2005 (S.I. Uimhir 648 de 2005), a rinneadh chun feidhmiú Rialachán an AE a éascú, i bhfeidhm ar an 21 Deireadh Fómhair 2005.
   
 3. (1)        Féadfar iarratas chun breithiúnas de chuid na Cúirte Cuarda a dheimhniú mar Ordú Forfheidhmiúcháin Eorpach a dhéanamh ex parte chun na Cúirte ag an éisteacht ag a dtugtar nó a ndéantar an breithiúnas sin nó ina dhiaidh sin.

  (2)   Féadfaidh an creidiúnaí breithiúnais nó an féichiúnaí breithiúnais iarratas faoi Airteagal 6(2) de Rialachán Uimh. 805/2004 chun deimhniú a eisiúint lena dtugtar le fios an easpa nó an teorannú um fheidhmiúchán breithiúnais a dhéanamh ex parte chun na Cúirte ag an éisteacht ag a dtugtar an breithiúnas lena gcuirtear feidhmiúchán ar fionraí nó lena gcuirtear teorainn leis nó i ndiaidh na héisteachta sin.

  (3)   Is féidir le páirtí san achomharc iarratas faoi Airteagal 6(3) de Rialachán Uimh. 805/2004 chun deimhniú athsholáthair a eisiúint ar chinneadh achomhairc chuig an gCúirt maidir le breithiúnas arna dheimhniú mar Ordú Forfheidhmiúcháin Eorpach a dhéanamh ex parte nuair a thugtar an breithiúnas ar an achomharc nó ina dhiaidh sin.

  (4)   Déanfar iarratas faoi Airteagal 10(1) de Rialachán an AE chun deimhniú Ordaithe Forfheidhmiúcháin Eorpaigh a cheartú nó a aistarraingt chuig an gCúirt, ar fhógra a thabhairt don chreidiúnaí breithiúnais nó don fhéichiúnaí breithiúnais, de réir mar a bheidh.
   
 4. Mura n-ordóidh an Chúirt a mhalairt, beidh mionnscríbhinn a bheidh mionnaithe ag an bpáirtí tionscanta nó thar a gceann mar fhoras le hiarratas ar aon deimhniú thuasluaite. Beidh mionnscríbhinn a bheidh mar fhoras le hiarratas chun breithiúnas intíre a dheimhniú mar Ordú Forfheidhmiúcháin Eorpach san fhoirm sa sceideal a ghabhann leis an treoir chleachtais seo, nó ionchorprófar leis an mionnscríbhinn sin ábhair in ailt 2 go 5 den fhoirm sin.
   
 5. Féadfaidh an Chúirt a ordú don iarratasóir dréacht den fhoirm chomhlánaithe de dheimhniú a thaisceadh, i gcás nach bhfuil an dréacht-dheimhniú sin ar taispeáint cheana féin do mhionnscríbhinn atá mar fhoras leis an iarratas ar an deimhniú.
   
 6. Déanfaidh an Cláraitheoir Contae aon deimhniú dá dtagraítear sna míreanna roimhe seo den treoir chleachtais seo a shíniú agus a shéalú.
   
 7. Ar theacht i ngníomh Rialacha na Cúirte Cuarda lena rialófar na hábhair thuasluaite, scoirfidh an treoir chleachtais seo d'éifeacht a bheith leis.

Arna dhátú an 1ú lá seo de Shamhain, 2005
Matthew Deery
Uachtarán na Cúirte Cuarda

Circuit Court