CC01

Liostáil cásanna - Baile Átha Cliath

Go dtí go dtugtar Córas cuimsitheach um Rianú Cás Coiriúil isteach, tá córas eatramhach curtha ar fáil chun cásanna a liostáil don Chúirt (Choiriúil) Chuarda.

Dá réir sin, amhail ar thús Théarma na Féile Michíl 2002 agus ón lá sin, déanfaidh oifig na cúirte cásanna a liostú (rud a rinne Oifig an Phríomh-Aturnae Ionchúisimh roimhe seo).

D'fhonn an córas nua a éascú, agus an tseirbhís is fearr a chur ar fáil, teastóidh fógra réasúnach ó oifig na cúirte (ar a laghad cúig lá) i gcás gach iarratas atá beartaithe le cur isteach (ach amháin cásanna práinneacha mar bharántais bhinse).

Beifear buíoch as do chomhoibriú leanúnach.

Susan Ryan
Cláraitheoir Contae
16 Meán Fómhair 2002

Circuit Court