Ag croí ár gcórais ceartais, agus é i measc a fhorais is sine, tá an ceart ar thriail ag giúiré de do phiaraí. Tá seirbhís ghiúiré ar na dualgais is tábhachtaí is féidir a iarraidh ort a dhéanamh mar shaoránach.

Má tá ceist agat faoi thoghairm ghiúiré, déan teagmháil leis an oifig atá liostaithe ar an doiciméad giúiré.

Foláireamh R-phoist Calaoiseach

Foláireamh, Ríomhphost Calaoiseach & Glaonna Gutháin

Foláireamh R-phoist Calaoiseach

Tá curtha ar ár súile dúinn go bhfuil fógraí calaoiseacha seirbhís ghiúiré de r-phost faighte ag daoine sa phobal. Is tríd an gcóras postais amháin a thagann toghairm ghiúiré fhíor. Tuairiscíodh freisin glaonna gutháin calaoiseacha ó dhaoine a éilíonn gur ó oifig ghiúiré iad, ag éileamh go n-íocfaí fíneáil. Ní thagann na glaonna seo ón tSeirbhís Chúirteanna. Ba cheart duit glaonna den sórt sin a thuairisciú do na Gardaí. Tabhair do d'aird go bhféadfadh an tSeirbhís Cúirteanna dul i dteagmháil de théacs le giúróirí a dheimhnigh go mbeidh siad i láthair agus a thug uimhir theagmhála fón póca faoi aon athrú atá ina dtoghairm. Nuair a bheidh tú ag deimhniú go mbeidh tú i láthair, tabhair uimhir theagmhála fón póca más féidir.

Fuair mé toghairm - Cad ba chóir dom a dhéanamh?

Fuair mé toghairm - Cad ba chóir dom a dhéanamh?

Fuair mé toghairm - Cad ba chóir dom a dhéanamh?

Éilíonn do Thoghairm Ghiúiré ort freastal ar sheirbhís ghiúiré. Faigh tuilleadh eolais faoi conas freagra a thabhairt ar do Thoghairm.

Fuair mé toghairm - Cad ba chóir dom a dhéanamh?

An Méid atá i gCeist le Seirbhís Ghiúiré

An Méid atá i gCeist le Seirbhís Ghiúiré

An Méid atá i gCeist le Seirbhís Ghiúiré

Níl saineolas ná sainchumas de dhíth ort  le bheith i do ghiúróir. Faigh tuilleadh eolais faoina bhfuil i gceist le Seirbhís Ghiúiré.

Nasc go - An Méid atá i gCeist le Seirbhís Ghiúiré

Eolas ar Dhíolúine

Eolas ar Dhíolúine

Eolas ar Dhíolúine

Tá eolas ar dhíolúine ar fáil anseo.

Nasc go Eolas ar Dhíolúine

Neamhláithreacht ón Obair

Neamhláithreacht ón Obair

Neamhláithreacht ón Obair

Cad faoi mo phost?

Nasc go Neamhláithreacht ón Obair

Cad a tharlaíonn an lá a dtéim chun na cúirte ?

Cad a tharlaíonn an lá a dtéim chun na cúirte ?

Ní mór do gach duine a ghairtear le haghaidh seirbhís ghiúiré teacht chun na cúirte ar an dáta atá ar do thoghairm.

Roghnaítear ainmneacha giúróirí go randamach i gcomhair cás ar leith. Cé go ngairtear thú le haghaidh seirbhís ghiúiré, d'fhéadfadh sé nach bhfreastalófá.

Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil.

Cé is féidir a ghairm le haghaidh Seirbhís Ghiúiré ?

Cé is féidir a ghairm le haghaidh Seirbhís Ghiúiré ?

Roghnaítear giúróirí go randamach agus cuirtear faoi mhionn iad breith a thabhairt bunaithe ar fhianaise a thugtar i gcás cúirte.

Glactar leis go bhféadann gnáthdhaoine a stuaim a léiriú chun teacht ar bhreith chothrom, réasúnta.