Tá eolas anseo faoin gCúirt Cóireála Drugaí agus faoi na daoine a oibríonn inti.

Cad a tharlaíonn sa Chúirt Cóireála Drugaí?

Cad a tharlaíonn sa Chúirt Cóireála Drugaí?

Bogfaidh tú trí 3 chéim: Cré-umha, Airgead agus Ór.

Cad chuige ar Chóir dom Dul leis an gClár seo?

Cad chuige ar Chóir dom Dul leis an gClár seo?

Má fhreastalaíonn tú ar an gClár seo, tiocfaidh feabhas ar d'oideachas agus ar ghnéithe eile de do shaol.

Seo í an Fhoireann

Seo í an Fhoireann

Seo í foireann na Cúirte Cóireála Drugaí.

Roinnt comhairle duit

Roinnt comhairle duit

Tuigimid go bhfuil sé an-deacair do shaol agus d'úsáid drugaí a athrú.

Creidimid go n-éireoidh leat agus gur cuid thábhachtach de sin an chomhairleoireacht.

Molaimid duit comhairleoir a fheiceáil le bheith ag obair ar na nithe atá deacair duit nó a chuireann imní ort.

Déanfaimid ár ndícheall cuidiú leat athrú ach is gá gur mian leat féin athrú.

Tá súil againn go gcuirfidh tú an clár i gcrích óir creidimid go mbainfidh tú tairbhe as a bheith rannpháirteach sa Chúirt Cóireála Drugaí.