Ceanglais maidir leis an Oifig Dlí Teaghlaigh

Oifig Dlí Teaghlaigh Chúirt Dúiche Bhaile Átha Cliath (Teach an Charnáin)

Oifig Cúirte Chorcaí (Sráid Washington)

Oifig Cúirte Luimnigh (Cé na gCeannaithe)

Oifig Cúirte Bhré (Ionad Sibhialta, An Phríomhshráid)

Oifig Cúirte Chluain Meala (Teach na Cúirte, Sráid Nelson)

 

Freastal ag am do choinne le do thoil, agus déan cinnte go bhfuil na cáipéisí ábhartha go léir agat sula bhfreastalaíonn tú (féach thíos), chun dul chun cinn a dhéanamh i do ghnó chomh tapa agus is féidir.

 

Má theastaíonn ordú práinneach uait faoin Acht um Fhoréigean Baile, NÍ GÁ duit coinne a dhéanamh agus is féidir leat freastal ar an oifig ábhartha go pearsanta, Luan go hAoine (seachas Laethanta Saoire Bainc).

 

Tabhair faoi deara le do thoil: Ní mór duit a bheith i do chónaí sa chontae ina ndéanann tú iarratas ar an Acht um Fhoréigean Baile. Tar orainn anseo.

 

Rochtain ar an tseirbhís seo:

 • Caithfidh gnáthchónaí a bheith ortsa nó ar an duine eile nó gnó/gairm a dhéanamh sa Chontae chun iarratas a dhéanamh tríd an Oifig Seirbhíse Cúirte iomchuí.
 • Má tá imeachtaí Dlí Teaghlaigh agat in aon Chúirt eile, ní féidir leat aon iarratas eile a dhéanamh in Oifig Seirbhíse Cúirte eile (seachas foréigean teaghlaigh).
 • Má tá imeachtaí agat faoi láthair sna Cúirteanna Dlí Teaghlaigh, cinntigh le do thoil go dtugann tú d'uimhir Thagartha Cáis chuig do cheapachán.

 

Chun a chinntiú gur féidir leanúint ar aghaidh le do choinne, ba cheart duit roinnt doiciméad a thabhairt leat, lena n-áirítear:

 • Foirm bhailí aitheantais, amhail Pas nó Ceadúnas Tiomána.
 • I gcás gach iarratais a dhéanann tú, ní mór duit an seoladh ina bhfuil cónaí ar an bpáirtí eile faoi láthair a bheith agat agus Foirm Dheimhnithe Seolta a chomhlánú.
 • Ní mór duit ainmneacha iomlána agus dátaí breithe gach linbh atá bainteach le d'iarratas agus an seoladh ina bhfuil siad ina gcónaí a bheith agat.

 

Le haghaidh Iarratais ar Choimeád, Rochtain agus Caomhnóireacht:

 • I gcás na gcineálacha coinní sin, comhlánaigh, le do thoil, trí (3) chóip den Fhoirm Ráiteas Socruithe  sula bhfreastalóidh tú ar an gcruinniú.

 

I gcás aithreacha a dhéanann iarratas ar chaomhnóireacht sa chás go raibh an mháthair pósta roimhe sin: I gcás an chineáil coinne seo, tabhair leat na trí fhoirm seo a leanas:

 

Maidir le hIarratais ar Chothabháil:

 • Maidir le hiarratais ar Chothabháil, beidh ort an Ráiteas Acmhainne a chomhlánú os comhair do láithris Cúirte. .
 • Maidir le hiarratais ar Riaráistí Cothabhála, comhlánaigh Foirm Ráiteas Riaráistí sula bhfreastalaíonn tú ar do choinne, le do thoil.

 

 

Ceanglais maidir le Príomh-Oifig na hArd-Chúirte

Más mian leat plé a dhéanamh ar imeacht atá ann cheana, déan cinnte go dtabharfaidh tú an méid seo a leanas leat go dtí do choinne:

 

 • Uimhir Thagartha do Cháis
 • Foirm bhailí aitheantais, amhail Pas nó Ceadúnas Tiomána

 

Maidir le cúrsaí práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig dublincivillaw@courts.ie chun coinne a dhéanamh.

 

 

Ceanglais maidir le hOifig na Cúirte Uachtaraí

Cinntigh go bhfuil na doiciméid ábhartha uile sínithe, dátaithe, agus go gcomhlíonann siad ceanglais Threoir Cleachtais SC 19,  i gcás inarb infheidhme, sula bhfreastalaíonn tú ar an oifig.

Maidir le cúrsaí práinneacha, nuair nach féidir áirithint a dhéanamh ar líne, seol ríomhphost chuig supremecourt@courts.ie  chun coinne a dhéanamh.

 

 

 

Ceanglais maidir le hOifigí Comhcheangailte Sibhialta Bhaile Átha Cliath

Freastal ar do choinne in am, le do thoil, agus déan cinnte go bhfuil gach doiciméad/faisnéis ábhartha réidh agat.

 

Más mian leat imeachtaí atá ann cheana agus a bhfuil tú i do pháirtí iontu a phlé, cinntigh le do thoil go bhfuil d'uimhir thaifid cáis ar eolas agat agus go bhfuil foirm bhailí aitheantais grianghraif agat.

 

Má tá doiciméid á gcur isteach agat, cinntigh le do thoil go bhfuil bunchóip agus fótachóip amháin ar a laghad de gach doiciméad agat nó ní bheidh an fhoireann in ann dul ar aghaidh le do choinne.

 

Cinntigh freisin, le do thoil, go ngreamaítear gach Dleacht Stampála ábhartha de do pháipéir roimh do choinne, nó ní féidir leis an bhfoireann do dhoiciméid a phróiseáil.

 


Uimhreacha Teagmhála na hOifige:

Oifig na mBreithiúnas - 01 8886879

 

Oifig um Cheadúnú agus um Éilimh Bheaga:

01 888 6381 (Ceadúnú)

01 888 6940 (Éilimh Bheaga)

 

 

An Oifig Chuarda agus Dúiche:

01 9456809 (Dúiche)

01 9456810 (Cuarda)

 

Seoltaí Ríomhphoist le haghaidh gach rannóg:

Oifig Shibhialta Dúiche & Chuarda - dublinciviloffice@courts.ie

An Oifig um Cheadúnú Dúiche & Cuarda - dublinlicensing@courts.ie

An Oifig um Éilimh Bheaga - smallclaimsdmd@courts.ie

Oifig na mBreithiúnas - cdjudgments@courts.ie