Éascaíonn ríomhcheadúnú próiseas na n-iarratas ar cheadúnú ar líne le haghaidh gnólachtaí dlí

Ríomhcheadúnú

Ríomhcheadúnú

Is é CSOL (Seirbhís Cúirteanna Ar Líne) an príomhbhealach lena dtéann cruthú, íoc, agus seirbhísiú iarratas ceadúnaithe chun na Cúirte. Seoladh ríomhCheadúnú ar líne do chomhlacht dlíodóirí ar fud na tíre ar an 3 Iúil 2020 trí bhíthin CSOL (Seirbhís Cúirteanna Ar Líne).

Is é ríomhCheadúnú an bealach is éifeachtúla agus is áisiúla chun iarratais cheadúnaithe chun na Cúirte a bhainistiú. Tá teacht ar thacaíocht chun an córas a úsáid ag casu@courts.ie

Chun an seirbhís ar líne a úsáid, caithfidh comhlachtaí dlíodóirí clárú ar www.CSOL.ie trí dhul trí thrí chéim shimplí. Tá breis eolais faoin bpróiseas clárúcháin le fáil sa rannán ‘Clárú’. A luaithe a chláraítear Comhlacht Dlíodóirí, gníomhachtaítear cuntas, agus as sin amach beidh comhlachtaí dlíodóirí in ann iarratais maidir le cúrsaí ceadúnúcháin a chur isteach, a íoc, agus a rianú ar líne chomh maith le Páirtithe Fógraí a sheirbheáil agus a nOrduithe Cúirte ceadúnaithe a bhailiú ar líne.

Le féachaint ar na iarratais cheadúnaithe atá le fail ar CSOL, cliceáil le do thoill ar Ceadúnais ar CSOL Iarratais Ar Line

Tugtar forléargas cuimsitheach thíos ar an gcóras ríomhCheadúnaithe, sraith físeán teagascach san áireamh Cliceáil anseo le haghaidh léargas físeáin faoin gcóras ríomhCheadúnaithe.

Scrolláil síos le haghaidh breis eolais agus físeáin theagascacha.

Le haghaidh tuilleadh sonraí faoi iarratais Cheadúnaithe na Cúirte Dúiche, cliceáil le do thoil ar Iarratais Cheadúnaithe na Cúirte Dúiche

Liosta de cheisteanna coitianta faoi thairiscint.

I measc na mbealaí nach beag inar féidir le cleachtóirí an CSOL a chur chun fónaimh dóibh féin maidir le hiarratas ceadúnaithe chun na Cúirte a bhainistiú, tá:

 • An próiseas iarratais ar cheadúnas a chríochnú ó thús deireadh ar líne – iarratas a chruthú, liosta don Chúirt, páirtithe fógraí a sheirbheáil, táille iarratais a íoc (táille chúirte & mháil).
 • Cásanna a rianú agus iarratas chun na Cúirte a bhainistiú ar líne ó chruthú an cháis go dtí ordú a bhailiú. Is féidir dul chun cinn iarratais tríd an bpróiseas cúirte a rianú anois.
 • Tá cianrochtain 24/7 agat ar d’iarratais cheadúnaithe anois
 • ríomhsheirbheáil ar pháirtí fógra le nach mbeadh aon ghá le dearbhuithe i dtaobh seirbheála a chomhlánú chun na cúirte le haghaidh iarratais ar líne
 • Beidh teacht go leictreonach ar Orduithe Cúirte tríd an gcóras a luaithe a chuirfidh an oifig chúirte barr feabhais air ar an gcóras.
 • Modh slán íocaíochta ar líne atá tacaithe ag próisis údaraithe inmhéanacha.
 • Cláir leictreonacha lenár féidir áitribh cheadúnaithe a chuardach.
 • Is bealach é d’oifigí aturnae chun am agus airgead a shábháil

Chun iarratas ceadúnaithe a chur isteach ar líne, caithfidh comhlachtaí dlíodóirí a gcomhlacht a chlárú ar Seirbhís Cúirteanna Ar Líne CSOL trí chuntas Úsáideora Riaracháin Cleachtais Dlí (LPAU) a chruthú. Is próiseas aonuaire é seo. A luaithe atá sé/sí cláraithe, beidh an Úsáideoir Riaracháin Cleachtais Dlí in ann úsáideoirí eile a chruthú dá gcomhlacht a mbeidh leibhéil éagsúla rochtana ceadaithe dóibh.

Is é CSOL an príomhbhealach dáileacháin le haghaidh gach ordú cúirte ceadúnaithe agus dá réir sin caithfidh tú clárú ar CSOL do Chomhlachtaí Dlíodóirí chun d’orduithe cúirte ceadúnaithe a bhailiú.

Cliceáil anseo le haghaidh an fhíseáin theagascaigh faoin gcóras clárúcháin do chomhlachtaí dlíodóirí. Ní ach trí chéim shimplí le cur díot chun an próiseas clárúcháin a dhéanamh:

Céim 1 –

www.csol.ie

 • Bain leas as an suíomh gréasáin www.csol.ie chun cuntas a chruthú do do chomhlacht.
 • Cliceáil ar an gcnaipe ‘Mo Chéad Uair ag Plé le CSOL’, nó an rogha ‘Cruthaigh Cuntas’ ag barr an scáileáin.
 • Roghnaigh ‘Cuntas Comhlachta Dlíodóirí’ ón roghchlár anuas agus líon isteach na sonraí ábhartha.

Tabhair faoi deara na nithe seo a leanas le do thoil:

 • Caithfear Google Chrome a úsáid chun rochtain a fháil ar CSOL.
 • Ní mór seoladh ríomhphoist an té atá ag clárú a úsáid chun clárú, mar shampla, joebloggs@xsolicitors.ie.
 • Ní féidir seoltaí ríomhphoist cineálacha a úsáid, mar shampla info@xsolicitors.ie chun clárú a dhéanamh. Is é an t-aon chás inar féidir eisceacht a dhéanamh ná má dheimhníonn an t-úsáideoir trí ríomhphost le CASU gurb é an sealbhóir cuntais amháin a bhfuil rochtain aige nó aici ar an seoladh ríomhphoist sin.

Céim 2 – Cáipéisíocht de láimh chun clárú a dhéanamh

Déanann an Úsáideoir Riaracháin Cleachtais Dlí an cháipéisíocht seo a leanas a íoslódáil agus a phriontáil amach:

 • Páipéar ceannteidil an Chomhlachta Dlíodóirí agus é sínithe.
 • Cóip de Dheimhniú Cleachtais reatha
 • Foirm Iarratais Sínithe - íoslódáilte ó CSOL.
 • Sainordú Dochair Dhírigh - íoslódáilte ó CSOL.
 • Téarmaí agus Coinníollacha Sínithe - íoslódáilte ó CSOL.

Ní foláir na cáipéisí thuas a shíniú agus a sheoladh chuig:

An Láraonad Tacaíochta Iarratas (CASU),
An tSeirbhís Cúirteanna,
Oibríochtaí Cúirte Cuarda agus Dúiche,
Teach an Fhionnuisce,
Margadh na Feirme,
Baile Átha Cliath 7.
D07 F95Y

Chun dlús a chur leis an bpróiseas clárúcháin, is féidir na cáipéisí riachtanacha a sheoladh i ríomhphost chuig casu@courts.ie, agus na cáipéisí de láimh a chur sa phost ina dhiaidh sin.

Céim 3 – Gníomhachtaigh Cuntas Comhlachta / Oifige

 • Nuair a fhaigheann an tSeirbhís Cúirteanna an cháipéisíocht, seolfar ríomhphost chuig an seoladh ríomhphoist a tugadh agus nasc gníomhachtaithe ann.
 • Déanann riarthóir an chomhlachta/na hoifige de réir na dtreoracha sa ríomhphost, cliceálann sé nó sí ar an nasc a thugtar agus gníomhachtaíonn sé nó sí cuntas an chomhlachta/na hoifige ar CSOL.
 • Beidh rochtain iomlán ag an riarthóir ar, agus é nó í go hiomlán freagrach as, cuntais úsáideora eile a chruthú agus a bhainistiú ar CSOL dá c(h)omhlacht. Moltar 2 chuntas Úsáideora Riaracháin Cleachtais Dlí ar a laghad a bheith ag gach Comhlacht Dlíodóirí

 

Tacaíocht & Ceisteanna Coitianta (CCanna)

Tacaíocht & Ceisteanna Coitianta (CCanna)

Tá tacaíocht maidir le clárú nó úsáid ghinearálta CSOL ar fáil ach ríomhphost a chur chuig casu@courts.ie.

Cliceáil anseo chun féachaint ar an Treoirchóras Ríomhcheadúnaithe - Ceisteanna Coitianta 

Pointí Tábhachtacha

 • Agus cuntas úsáideora riaracháin do chleachtas dlí á chlárú agat, ní mór duit seoladh ríomhphoist de chuid duine aonair a úsáid m.sh tara@tuvsolicitors.ie
 • Próiseas aonuaire in aghaidh an ghnólachta – baintear do ghnólacht ón liosta anuas nuair a chuirtear tús leis an gclárúchán
 • Caithfidh comhlacht dlí cuntas úsáideora riaracháin do chleachtas dlí a chruthú ar CSOL chun cuntas an chomhlachta a shocrú agus is féidir gach cuntas úsáideora eile ar CSOL a chruthú don chomhlacht