Is cuid den Ard-Chúirt í an Oifig Phrobháide. Is é a príomhaidhm údarás dleathach a thabhairt chun plé le heastát duine a bhásaigh. Tugtar an t-údarás i bhfoirm doiciméid ar a dtugtar Deonú Ionadaíochta agus tugtar an Próiseas Probháide ar an nós imeachta a bhaineann leis an Deonú a fháil. Cliceáil anseo i gcomhair sonraí teagmhála Oifig Phrobháide Bhaile Átha Cliath.

Fógra tábhachtach:

Fógra tábhachtach:

Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil measúnú á dhéanamh ag an Oifig Phrobháide faoi láthair ar iarratais a fuarthas ar 3 Deireadh Fómhair 2023 ón tseachtain an 19 Feabhra 2024 ar aghaidh.

Tabhair do d’aire, le do thoil, ón 1 Feabhra 2024, nach bhfuil Foirmeacha Tiomnachtaí Carthanúla le comhlánú ar líne a thuilleadh. Ní mór sonraí gach tiomnachta carthanachta a chur isteach ar an bhfoirm seo.

Tabhair faoi deara le do thoil, go reáchtálfar liosta na cúirte promhaidh i láthair go pearsanta /go fisiciúil sna ceithre chúirte ar agus ón luain 17 aibreán 2023 ar aghaidh. 


 

Is cleachtóir dlí mé

Is cleachtóir dlí mé

Cliceáil anseo chun níos mó a fháil amach