Nuair a fhaigheann duine bás agus fágtar maoin, airgead agus/nó sealúchais eile ina d(h)iaidh, is gá oibleagáidí áirithe dlí a chomhlíonadh sular féidir le neasghaolta rochtain a fháil orthu. Tugtar riarachán eastát duine a bhásaigh ar an bpróiseas foriomlán.

Fógra tábhachtach:

Fógra tábhachtach:

Tabhair faoi deara le do thoil, go reáchtálfar liosta na cúirte promhaidh i láthair go pearsanta /go fisiciúil sna ceithre chúirte ar agus ón luain 17 aibreán 2023 ar aghaidh. 

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil an Oifig Phrobháide ag measúnú na n-iarratas a fuarthas ar an 27 Iúil 2023 faoi láthair ón tseachtain seo 27 Samhain 2023.
 

Eolas Ginearálta

Eolas Ginearálta

Tá eolas ginearálta ar phrobháid ar shuíomh gréasáin Eolas do Shaoránaigh.

Iarratas ar Phrobháid gan Aturnae

Iarratas ar Phrobháid gan Aturnae

Eolas do neamhchleachtóirí.

Stop a Chur le hIarratas ar Phrobháid

Stop a Chur le hIarratas ar Phrobháid

Eolas do neamhchleachtóirí.

Conas doiciméid phrobháide a ordú

Conas doiciméid phrobháide a ordú

Cliceáil anseo i gcomhair tuilleadh eolais

A fháil amach ar eisíodh probháid in eastát.

A fháil amach ar eisíodh probháid in eastát.

Cliceáil anseo i gcomhair treoracha chun clárlann cuardaigh probháide a rochtain.

Iarratais Cúirte

Iarratais Cúirte

Faigh eolas ar Iarratas a Chur chuig Liosta Probháide na hArd-Chúirte