Faisnéis a theastaíonn chun iarratas a dhéanamh i gcás go raibh sainchónaí ar an duine a fuair bás lasmuigh d’Éirinn.

Nuair a fhaigheann duine a bhfuil sainchónaí lasmuigh de Phoblacht na hÉireann air bás, ach a fhágann maoin sa Phoblacht, tabharfar an deonú de réir dhlí na tíre a bhfuil sainchónaí an duine a fuair bás air nuair a fhaigheann sé bás.

 • An ann d’uacht/codaisíl a cruthaíodh cheana féin i ndlínse eile?
 • Má tá, cóip den uacht/codaisíl séalaithe agus deimhnithe ag an gcúirt inar cruthaíodh go raibh sí marcáilte. Ba cheart cóip atá séalaithe agus deimhnithe den deonú a eisíodh sa dlínse sin a thaisceadh freisin (Ordú 79 riail 37).
   

Má bhí i seilbh an duine a fuair bás:-

Eastát inbhogtha agus dobhogtha sa dlínse seo.

 • Ní mór don iarratasóir teidlíocht a thaispeáint faoi dhlí na hÉireann trí theideal a thaispeáint sa mhionn, agus
 • teidlíocht faoi dhlí sainchónaithe a thaispeáint trí thaisceadh:-
 • cóip shéalaithe agus dheimhnithe den deontas (agus den uacht, más infheidhme,) ón gcúirt chuí sa tír sainchónaithe nó, i gcás nár eisíodh aon deontas den sórt sin, mionnscríbhinn dlí ó dhlíodóir a chleachtann, nó a chleacht a cheirde, sa dhlínse sin.

 

Eastát inbhogtha sa dlínse seo amháin.

 • Ní mór don iarratasóir teidlíocht a thaispeáint faoi dhlí sainchónaithe trí thaisceadh:-
  • cóip shéalaithe agus dheimhnithe den deonú (agus den uacht, más infheidhme,) ón gcúirt chuí sa tír sainchónaithe, ,
  • i gcás nár eisíodh aon deonú den sórt sin, mionnscríbhinn dlí ó dhlíodóir a chleachtann, nó a chleacht, sa dhlínse sin.
 • Má tá teidlíocht ag an iarratasóir faoi dhlí na hÉireann, ba cheart an teideal sin a thaispeáint faoi mhionn agus is féidir deonú iomlán a eisiúint i leith eastáit inbhogtha agus eastáit dhobhogtha.
 • Mar sin féin, más amhlaidh nach bhfuil teidlíocht faoi dhlí na hÉireann ag an iarratasóir, ní féidir deonú a eisiúint ach don eastát inbhogtha amháin - (ordú 79 Riail 5 (8)(a))

 

Eastát dobhogtha sa dlínse seo amháin.

 • Ní mór don iarratasóir teidlíocht a thaispeáint faoi dhlí na hÉireann trí theideal a thaispeáint sa mhionn.
 • Más féidir leis an iarratasóir teidlíocht a thaispeáint faoin dlí sainchónaithe, is é sin, cóip dheonaithe shéalaithe agus dheimhnithe (agus an uacht, más infheidhme,) nó mionnscríbhinn dlí, féadfar deontas iomlán a eisiúint i leith eastát dobhogtha agus eastáit shobhogtha.
 • Mar sin féin, más amhlaidh nach dtaispeánann an t-iarratasóir teidlíocht faoin dlí sainchónaithe, ní féidir deonú a eisiúint ach don eastát inbhogtha amháin - (ordú 79 Riail 5 (8) (b))
   

Sainchónaí eachtrach agus tá an t-iarratasóir céanna ag déanamh iarratais sa dlínse seo

 • Sa chás go bhfuair an duine atá marbh bás agus sainchónaí air lasmuigh den dlínse seo agus i gcás go bhfuiltear ag tabhairt faoi dheonú sa tír shainchónaithe agus i gcás go bhfuil sé ar intinn ag an iarratasóir céanna iarratas a dhéanamh ar dheonú sa dlínse seo (agus teideal aige anseo) agus i gcás nach teanga eachtrach atá san  uacht, tá an próiseas simplí arís. Ba chóir an gnáthshraith páipéar a thaisceadh le d’iarratas, mar aon le cóip atá séalaithe agus deimhnithe den deonú (agus na huachta) más infheidhme (ón gcúirt sainchónaithe eachtrach). Tá do theidlíocht faoi dhlí na hÉireann leagtha amach i do mhionn agus deimhneoidh an chóip den deonú Séalaithe agus Deimhnithe teidlíocht faoi dhlí an tsainchónaithe. Dá réir sin, is féidir deonú iomlán a eisiúint.
   

Uacht i dteanga eachtrach.

 • Nuair atá uacht i dteanga eachtrach ann, ní mór ordú ón Oifigeach Probháide a fháil sula dtaisctear an t-iarratas ar dheonú ionadaíochta. Féach Orduithe an Oifigigh Probháide 

Riachtanais do mhionnscríbhinn dlí:

 • Ba cheart dlíodóir neamhspleách atá ag cleachtadh, nó a chleacht a ghairm, sa dlínse ábhartha, an mhionnscríbhinn a mhionnú. Ba chóir a c(h)áilíocht chun an mhionnscríbhinn a dhéanamh a lua.

Ba cheart déileáil leis na saincheisteanna seo a leanas.

 • Ba chóir fíricí an cháis áirithe a leagan amach agus gach doiciméad ábhartha a thaispeáint.
 • Ba chóir tagairt a dhéanamh do reachtaíocht na dlínse ábhartha a rialaíonn teidlíocht chun eastát an duine a fuair bás a riar agus é sin a lua.
 • Ar eisíodh deonú sa tír sainchónaithe.
 • Nuair a éilítear ar an mionnscríbhinn déileáil le bailíocht uacht eachtrach ba cheart tagairt a dhéanamh do reachtaíocht na dlínse ábhartha lena rialaítear na ceanglais maidir le huacht a fhorghníomhú go bailí agus é sin a lua.
 • Nuair a cheanglaítear ar an mionnscríbhinn teidlíocht chun deontas a asbhaint, ba cheart a lua cé hé nó cé hiad an duine nó na daoine atá i dteideal eastát an duine a fuair bás a riar faoi dhlí na tíre sainchónaithe.
 • Má tá níos mó ná duine amháin i dteideal an t-eastát a riar, ba chóir a lua an bhfuil siad i dteideal riarachán go neamhspleách óna chéile, nó an gcaithfidh gach duine riarachán le chéile.