The front of the Office Of The Legal Cost Adjudicators

Oifig Bhreithneoirí na gCostas Dlíthiúil san Ard-Chúirt (ar a dtugtaí Oifig an Mháistir Fómhais roimhe seo)

Address: 
1ú Urlár, Teach na gCeannaithe, 27-30 Cé na gCeannaithe, Baile Átha Cliath 8 D08 K3KD
Phone: 
+353 1 888 6301
Email: 
info_legalcostsadjudicators@courts.ie
Opening Hours: 
Luan go hAoine: 10.00 - 13.00 agus 14.00 - 16:30
Opening Hours: 
Luan go hAoine: 10.00 - 13.00 agus 14.00 - 16:30
Head of Office: 
Príomh-Bhreithneoir na gCostas Dlíthiúil Paul M. Behan
Other Information: 

Cliceáil anseo chun tuilleadh eolais a fháil faoi áiseanna Gnó, Nósanna Imeachta agus Ar Líne na hoifige seo.

Oifig na mBreithneoirí um Chostais Dlí (I.R. Uimh. 502 de 2019)

Cuireadh tús le Cuid 10 den Acht um Rialáil Seirbhísí Dlí, 2015 an 7 Deireadh Fómhair 2019 (Tosach Feidhme Forálacha Áirithe) (Uimh.2), 2019.  I.R. Uimh. 502 de 2019.

Is féidir iarratais ar Bhreithniú Costais a dhéanamh de láimh trí Ghaeilge.

Tá foirmeacha i nGaeilge ar fáil (anseo) nó ar iarratas trí theagmháil a dhéanamh nó cuairt a thabhairt ar Oifig na mBreithneoirí um Chostais Dlí.

Is féidir ateangaire Gaeilge a iarraidh ar éisteachtaí trí theagmháil a dhéanamh leis an oifig le fógra cuí.

Más mian leat do cheist a ardú trí Ghaeilge, seol ríomhphost chuig fiosruithe@courts.ie

Uaireanta gnó: Luan go hAoine: 10.00 - 13.00 agus 14.00 -16.30

Oíche Nollag: 10.00 - 13.00

Dúnta: 'Satharn, Domhnach, Lá Nollag agus na 7 lá ina dhiaidh sin, Lá Fhéile Pádraig, Aoine an Chéasta agus Luan Sheachtain na Cásca agus na laethanta ceaptha go cuí le coimeád mar laethanta saoire poiblí in oifigí poiblí. ' Ordú 118 Rialacha na nUaschúirteanna

Facs: +353 1 672 8670

DX: Oifig Bhreithneoir na gCúirteanna Dlí DX 1001 - Na Ceithre Cúirteanna