Oifig Réigiúnach Lár na Tíre Thuaidh

Address: 
An tSeirbhís Chúirteanna, Teach na Cúirte, Dún Dealgan, Co. Lú. A91 XHP6
Phone: 
+ 353 42 9392340
Email: 
NorthMidlandsRO@Courts.ie
Head of Office: 
Eoin Manning
Other Information: 

Réimse riaracháin: Contaetha Lú, na Mí, Mhuineacháin, na hIarmhí, Uíbh Fhailí, an Longfoirt agus an Chabháin.

Tá Oifig Réigiúnach Lár na Tíre Thuaidh suite i Teach Cúirte Dhún Dealgan.