Stiúrthóireacht Oibríochtaí na gCúirteanna Cuarda agus Dúiche

Address: 
An tSeirbhís Chúirteanna, Teach an Fhionnuisce, 15/24 Sráid an Fhionnuisce Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7. D07 X028
Phone: 
+353 1 888 6066
Email: 
CDDirectorate@courts.ie
Head of Office: 
Ceann Stiúrthóireachta: An tUas. Peter Mullan
Other Information: 

Soláthraíonn an stiúrthóireacht seo tacaíocht agus acmhainní riaracháin do na cúirteanna cuarda agus dúiche.

  • soláthraíonn sí tacaíocht bhainistíochta do na hoifigí cúirte cuarda agus dúiche
  •  socruithe chun baill foirne a aistriú idir ceantair
  • socraíonn sí riachtanais chóiríochta
  • gníomhaíonn sí mar sheirbhís tacaíochta d’oifigí cúirte ar ábhair nós imeachta
  • déanann sí orduithe maidir le ceantair chúirte, dúiche cúirte srl.
  • Téann sí i gcomhairle le hoifigigh chúirte