Eolas ar chás a thionscnamh, na cineálacha éagsúla toghairmeacha, Athbhreithnithe Breithiúnacha agus achomhairc.

Do chás a thionscnamh

Do chás a thionscnamh

Eolas faoi dhul i gceann imeachtaí san Ard-Chúirt.

Tuilleadh eolais ach cliceáil ar an nasc.

Do chás a thionscnamh

Toghairm Iomlánach

Toghairm Iomlánach

Úsáidtear toghairm iomlánach i gcásanna ina n-éistfear fianaise bhéil.

Toghairm Achomair

Toghairm Achomair

Eolas faoi chineálacha gnímh a bhaineann le Toghairm Achomair Cliceáil le hoscailt

Toghairm Speisialta

Toghairm Speisialta

Eolas faoi chineálacha gnímh a bhaineann le Toghairm Speisialta Cliceáil le hoscailt

Toghairm Díobhála Pearsanta

Toghairm Díobhála Pearsanta

Eolas faoi chineálacha gnímh a bhaineann le Toghairm Díobháil Phearsanta Cliceáil le hoscailt

Achainí

Achainí

Eolas faoi chineálacha gnímh a bhaineann le hAchainí Cliceáil le hoscailt

Fógra Foriarratais Bhunaidh

Fógra Foriarratais Bhunaidh

Eolas faoi chineálacha gnímh a bhaineann le fógra foriarratais tionscnaimh Cliceáil le hoscailt

Athbhreithniú Breithiúnach

Athbhreithniú Breithiúnach

Is córas é athbhreithniú breithiúnach inar féidir le Breitheamh de chuid na hArd-Chúirte aon chinneadh de chuid aon fhoras dlí phoiblí a athbhreithniú má mhaítear nár ghníomhaigh an té a rinne an cinneadh laistigh dá c(h)umhachtaí nó go raibh an cinneadh míréasúnta srl

Achomharc ón gCúirt Chuarda

Achomharc ón gCúirt Chuarda

Déantar achomharc ón gCúirt Chuarda faoi Ordú 61 de Rialacha na nUaschúirteanna. Ní mór Fógra Achomhairc a chur isteach faoi cheann 10 lá d'Ordú nó Breith na Cúirte Cuarda.

Achomharc Reachtúil

Achomharc Reachtúil

Tagraíonn Achomharc Reachtúil d'achomharc i leith cinneadh comhlachta a bunaíodh trí reacht chun cumhachtaí ar leith a fheidhmiú.