Faigh amach cad is gá duit a dhéanamh ó chás a thionscnamh go dtí dáta éisteachta a fháil san Ard-Chúirt

Treoirlínte do Dhaoine a Dhéanann Ionadaíocht ar a Son Féin san Ard-Chúirt

Treoirlínte do Dhaoine a Dhéanann Ionadaíocht ar a Son Féin san Ard-Chúirt

Cliceáil le haghaidh tuilleadh eolais

Cás a Chosaint

Cás a Chosaint

Chun a chur in iúl don ghearánaí (an duine atá ag tabhairt an cháis chun na cúirte) agus don chúirt go bhfuil sé beartaithe agat an cás a chosaint, déanann tú ‘láithreas a thaifeadadh' tar éis go seirbheáiltear gairm ort.

Malartú Doiciméad Sula mBíonn Cás Réidh i gComhair Trialach

Malartú Doiciméad Sula mBíonn Cás Réidh i gComhair Trialach

D'fhéadfaí roinnt doiciméad a mhalartú idir pháirtithe sular féidir dáta éisteachta a thabhairt do chás.

Mionnscríbhinn a Chur isteach

Mionnscríbhinn a Chur isteach

Is fianaise mhionnaithe í mionnscríbhinn

Dáta éisteachta a fháil: cás a chur síos i gcomhair trialach

Dáta éisteachta a fháil: cás a chur síos i gcomhair trialach

Chun dáta éisteachta a fháil, ní mór cásanna a thosaítear de thoghairm iomlánach nó atá ar atráth i gcomhair éisteacht iomlánach (seachas gníomhartha probháide agus aimiréalachta) a chur síos i gcomhair trialach.

Imeachtaí a Thionscnamh

Imeachtaí a Thionscnamh

Eolas ar imeachtaí, gairmeacha, athbhreithniú breithiúnach agus achomhairc a eisiúint.