Tá dearadh Theach Cúirte Port Laoise, a críochnaíodh c. 1805, curtha i leith Richard Morrison. Cé nach bhfuil sé doiciméadaithe, luaitear le Morrison é mar gheall ar chosúlachtaí lena thithe cúirte sa Nás agus i Loch Garman.

Tugadh faoi na hoibreacha i gcomhar leis an Ionad Ealaíon taobh leo agus le Comhairle Contae Laoise. D'oscail an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, An tUas. John O’Donoghue T.D. na foirgnimh go hoifigiúil ar an 4ú Márta 2002.
Tugadh faoi na hoibreacha i gcomhar leis an Ionad Ealaíon taobh leo agus le Comhairle Contae Laoise. D'oscail an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, An tUas. John O’Donoghue T.D. na foirgnimh go hoifigiúil ar an 4ú Márta 2002.

Léirigh an Dr. Edward McParland gur féidir cur síos a dhéanamh ar na foirgnimh seo, de réir phlean, mar athruithe ar dhearaí Gandon do Theach Cúirte Nottingham.

Is dearadh nua-chlasaiceach é an foirgneamh ar shuíomh coirnéil, aon stór os cionn an íoslaigh agus bloc lár aghaidh starrach dhá stór chun tosaigh agus bloc trí stór a tógadh níos déanaí ar chúl. Tá nasc cuartha ag an gcoirnéal leis an bpríosún bunaidh a dhear Richard Harman, cléireach oibreacha Gandon do Theach an Chustaim, Baile Átha Cliath, in 1789. Tá ionad ealaíon agus cóiríocht choimhdeach cúirte sa phríosún anois. Go hinmheánach, tá gaol an dá sheomra cúirte leis an halla isteach leis an staighre ar an ais isteach cosúil go suntasach leis an Nás. Rinne J. Rawson Carroll an foirgneamh a athmhúnlú in 1875. Ón am sin, is dócha go ndearnadh go leor athruithe mar gheall ar na héilimh a bhaineann le patrúin úsáide agus cothabhála a bhíonn ag athrú.

Tugadh tionscadal athchóirithe chun críche go déanach in 2001. Ar an taobh amuigh, athbhunaíodh díon pice an chuair thar an seomra cúirte agus na príomhchéimeanna isteach. Glanadh agus deisíodh go cúramach an obair chloiche nochta agus cuireadh na fuinneoga patrún stairiúla cearta ar ais in ingearchlónna na Príomhshráide agus Shráid na hEaglaise. D'athbhunaigh na hoibreacha seo cuma bhunaidh an fhoirgnimh.

Rinneadh athruithe móra ar an leagan amach inmheánach chun freastal ar fheidhmeanna athraitheacha leasa, riaracháin agus poiblí an fhoirgnimh agus an patrún cúrsaíochta laistigh den fhoirgneamh á chuíchóiriú. Coinníodh agus caomhnaíodh gnéithe bunaidh nó stairiúla a tháinig slán, mar shampla na colúin sa halla isteach, an t-urlár cloiche sa halla cúil agus an staighre cloiche cuartha.

Tacaíonn Oifig Chúirte Phort Laoise. le Teach Cúirte Phort Laoise