Tairgeann an tSeirbhís Cúirteanna deis iontach do ranganna teacht ar cuairt chuig na Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla, Baile Átha Cliath, faoi stiúir abhcóide atá ag cleachtadh a g(h)airme. Féadfaidh daltaí ceisteanna a chur agus páirt a ghlacadh i gcúirt bhréige i seomra cúirte fíor.

Cuairteanna Scoile

Cuairteanna Scoile

Eagraítear cuairteanna scoile maidin agus tráthnóna Dé Máirt, Dé Céadaoin agus Déardaoin le linn téarmaí cúirte.

Chun dáta agus am a sceideal le haghaidh d’áirithint, cliceáil le do thoil ar an tsaighead thíos.

Cuairteanna Scoile - Tabhair faoi deara roimh áirithint a dheanamh:

Cuairteanna Scoile - Tabhair faoi deara roimh áirithint a dheanamh:

* Ní féidir linn freastal ar thurais aonair, tá na cuairteanna seo deartha do ghrúpaí scoile dara leibhéal.

** Tabhair faoi deara le do thoil, cé go bhfuil ár dturas saor in aisce, go n-íoctar ár dtreoraithe turais. Cailltear ioncam dá gcealaítear, mar sin ná cuir in áirithe mura bhfuil tú cinnte go mbeidh tú i láthair.

*** Tá an iomarca suibscríofa ar ár gclár, le do thoil ná cruthaigh áirithintí áitsealbhóirí nó amanna blocleabhair a d’fhéadfadh b'fhéidir nach mbeidh tú ar fáil. Mar thoradh air seo cailleann scoileanna eile an deis cuairt a thabhairt ar na cúirteanna.  Is féidir go gcuirfear a n-áirithintí ar ceal do scoileanna a dhéanann é seo.

Mionsonraí na gCuairteanna Treoraithe

Mionsonraí na gCuairteanna Treoraithe

Ba chóir do mhúinteoir amháin 12 dhalta a thionlacan ina ngrúpaí agus gan níos mó ná 24 dalta le dhá múinteori a bheith in aon ghrúpa. Roinnfear an grúpa ina dhá ghrúpa agus iad ag freastal ar imeachtaí cúirte, le múinteoir amháin in aghaidh an ghrúpa.

Déan teagmháil le hOifig Eolais na Seirbhíse Cúirteanna ag schooltours@courts.ie.

Ar lá do chuairte

  • Bailígí le cheile ag an gcomhartha 'Schools Meeting Point' sa Halla Mór sna Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla, ag am nach déanaí ná 9.10 a.m. i gcomhair cuairteanna maidine agus 1.05 p.m. i gcomhair cuairteanna tráthnóna
  • Ba chóir éide scoile a bheith ar bhaill an ghrúpa más cuí
  • Cuir as gach fón póca
  • Tabhair do d'aird go bhfuil cosc ar thógáil grianghraf istigh i bhfoirgneamh na cúirte
  • Ar an drochuair, níl áiseanna páirceála ar fáil againn ach tá páirceáil ar fáil ar an tsráid agus tá Páirc an Fhionnuisce in aice láimhe.
  • Tabhair faoi deara le do thoil gur do chustaiméirí amháin atá limistéar suíocháin an cheaintín ar an gcéad urlár. Níor cheart suíocháin a úsáid ach amháin má itear bia nó deochanna a cheannaítear sa cheaintín.

Leagan amach cuairte

  • Buailfidh abhcóide le do ghrúpa agus cuirfidh sé/sí ar an eolas sibh faoin bhfoirgneamh agus an obair a dhéantar ann
  • Tabharfar sibh chuig seomra cúirte chun tuilleadh plé a dhéanamh agus chun páirt a ghlacadh i dtriail bhréige (tabharfar na mionsonraí daoibh roimh an gcuairt)
  • Tuairim ar 15 nóiméad sula dtosaíonn éisteacht chúirte, treorófar sibh chuig an seomra cúirte cuí chun breathnú ar chúirt i mbun seisiúin
  • Ós rud é go bhféadann imeachtaí cúirte maireachtáil tamall fada, molaimid go bhfanann sibh sa chúirt go dtí 1.00 p.m. (cuairteanna maidine) agus 4.00 p.m. (cuairteanna tráthnóna) chun go mbeidh deis agaibh teacht i dtaithí ar a bhfuil ag titim amach.

Déanfar gach iarracht a chur ar chumas grúpaí freastal ar éisteacht chúirte. Is de nádúr imeachtaí cúirte, áfach, go mbíonn laethanta ann nuair nach mbíonn aon chás oiriúnach á éisteacht le linn na cuairte.

Nóta: Níl aon dáta cuairte ar fáil i mí Lúnasa agus Meán Fómhair nuair a bhíonn na cuairteanna ar shaoire fhada.

Féach thíos foirmeacha is féidir a íoslódáil le húsáid le haghaidh turas treoraithe.

 

Nótaí do mhúinteoirí don triail bhréige
Bileog eolais do scoileanna