Osclaíodh an foirgneamh, a tógadh ar dtús mar Scoil Tate idir 1864 agus 1866, an 18 Márta 1867. Is foirgneamh substaintiúil an foirgneamh atá ann anois ar an suíomh agus is gné thábhachtach é d’oidhreacht ailtireachta Loch Garman i lár an naoú haois déag.

D'oscail an tUas. Charlie Flanagan T.D. an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais, agus Athchóirithe Dlí, an teach cúirte ar an 19ú Feabhra 2018.
D'oscail an tUas. Charlie Flanagan T.D. an tAire Dlí agus Cirt, Comhionannais, agus Athchóirithe Dlí, an teach cúirte ar an 19ú Feabhra 2018.

Dúnadh an scoil i 1950 agus díoladh í le Bardas Loch Garman ar £5000 in 1950.

Leis an bhfoirgneamh nua agus athchóiriú an fhoirgnimh atá ann cheana féadann an tSeirbhís Cúirteanna áiseanna nua-aimseartha oiriúnacha a sholáthar agus bheith páirteach in athghiniúint agus i bhforbairt leanúnach an bhaile. Soláthraíonn sé áiseanna teach cúirte atá feabhsaithe go mór agus atá inrochtana dá úsáideoirí go léir. Titeann comhdhéanamh an fhoirgnimh isteach go maith leis an bhfoirgneamh atá ann cheana agus úsáideann sé ábhair chloiche agus bhríce ar ardchaighdeán agus soláthraíonn sé léiriú comhaimseartha ar fheidhm thábhachtach chathartha.

Tá réamhchúirt isteach poiblí nua curtha ar fáil atá frámaithe ag an bhfoirgneamh atá ann cheana, an bealach isteach poiblí nua, agus bealach isteach téastair do choisithe. Go hinmheánach eagraítear an foirgneamh timpeall na seomraí cúirte atá suite go lárnach. Tá dhá sheomra cúirte ag leibhéal an chéad urláir agus dhá cheann ag leibhéal an dara hurlár. Tá oifigí tacaíochta suite ag leibhéal na talún agus laistigh den fhoirgneamh bunaidh, a thugann radhairc tharraingteacha amach i dtreo na habhann. Soláthraíonn an dearadh solas lae nádúrtha do gach seomra cúirte agus do gach limistéar cúrsaíochta poiblí.

Tacaíonn  Oifig Chúirte Loch Garman. ó le Teach Cúirte Loch Garman