Is cuid d'Ionad Seirbhísí Cathartha Lár Lú é Teach Cúirte Bhaile Átha Fhirdhia.

Is cuid d'Ionad Seirbhísí Cathartha Lár Lú é Teach Cúirte Bhaile Átha Fhirdhia. Tá áiseanna san fhoirgneamh seo don tSeirbhís Cúirteanna, Comhairle Contae Lú agus d'Oifig na nOibreacha Poiblí.

I measc áiseanna an tí cúirte tá seomra cúirte neamhghiúiré, seomra cleachtóirí dlí seomra comhairliúcháin, limistéar fáilte, ionad feithimh pobail, seomra breithimh, oifig chléireach na cúirte agus limistéar cillín coinneála do phríosúnaigh.

Tacaíonn Oifig Chúirte Dhún Dealgan le Teach Cúirte Bhaile Átha Fhirdhia