Mionsonraí na gCuairteanna Treoraithe

Mionsonraí na gCuairteanna Treoraithe

Ba chóir do mhúinteoir amháin 12 dhalta a thionlacan ina ngrúpaí agus gan níos mó ná 24 dalta a bheith in aon ghrúpa.

Déan teagmháil le hOifig Eolais na Seirbhíse Cúirteanna ag schooltours@courts.ie.

 

Ar lá do chuairte

  • Bailígí le cheile ag an gcomhartha 'Schools Meeting Point' sa Halla Mór sna Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla, ag am nach déanaí ná 9.10 a.m. i gcomhair cuairteanna maidine agus 1.05 p.m. i gcomhair cuairteanna tráthnóna
  • Ba chóir éide scoile a bheith ar bhaill an ghrúpa más cuí
  • Cuir as gach fón póca
  • Tabhair do d'aird go bhfuil cosc ar thógáil grianghraf istigh i bhfoirgneamh na cúirte
  • Ar an drochuair, níl áiseanna páirceála ar fáil againn ach tá páirceáil ar fáil ar an tsráid agus tá Páirc an Fhionnuisce in aice láimhe.

 

Leagan amach cuairte

  • Buailfidh abhcóide le do ghrúpa agus cuirfidh sé/sí ar an eolas sibh faoin bhfoirgneamh agus an obair a dhéantar ann
  • Tabharfar sibh chuig seomra cúirte chun tuilleadh plé a dhéanamh agus chun páirt a ghlacadh i dtriail bhréige (tabharfar na mionsonraí daoibh roimh an gcuairt)
  • Tuairim ar 15 nóiméad sula dtosaíonn éisteacht chúirte, treorófar sibh chuig an seomra cúirte cuí chun breathnú ar chúirt i mbun seisiúin
  • Ós rud é go bhféadann imeachtaí cúirte maireachtáil tamall fada, molaimid go bhfanann sibh sa chúirt go dtí 1.00 p.m. (cuairteanna maidine) agus 4.00 p.m. (cuairteanna tráthnóna) chun go mbeidh deis agaibh teacht i dtaithí ar a bhfuil ag titim amach.

 

Déanfar gach iarracht a chur ar chumas grúpaí freastal ar éisteacht chúirte. Is de nádúr imeachtaí cúirte, áfach, go mbíonn laethanta ann nuair nach mbíonn aon chás oiriúnach á éisteacht le linn na cuairte.

Nóta: Níl aon dáta cuairte ar fáil i mí Lúnasa agus Meán Fómhair nuair a bhíonn na cuairteanna ar shaoire fhada.