Is foirgnimh stairiúla iad go leor dár dtithe cúirte agus féadann an pobal cuairt a thabhairt orthu saor in aisce agus foghlaim faoi thraidisiún agus faoi fheidhm an phróisis dhlíthiúil.

Cad Chuige Cuairt a Thabhairt Orainn?

Cad Chuige Cuairt a Thabhairt Orainn?

Dar lena lán daoine gur ionann teacht chuig foirgneamh cúirte agus freastal ar chás cúirte - mar dhlíthí, finné, giúróir nó mar íospartach - ach is iomaí fáth ar fiú cuairt a thabhairt ar theach cúirte.

Is féidir foghlaim faoi conas a oibríonn ár gcúirteanna agus breathnú ar chleachtóirí dlí i mbun a gceirde.

Is féidir a luach a thabhairt fosta den mhéid a chuireann foirgnimh chúirte le hoidhreacht ár dtíre - ó mhaorgacht ailtireacht an 18ú haois go dtí áiseanna den scoth an 21ú haois.

Cá bhfuilimid?

Cá bhfuilimid?

Tógadh tithe cúirte ar dtús mar chinn scríbe chathartha agus mar mhoil shóisialta agus is iondúil iad a bheith suite go lárnach, i bpríomhbhailte chun gur furasta don phobal iad a rochtain.

Cuairteanna Grúpa

Cuairteanna Grúpa

Ba chóir do ghrúpaí móra dul i dteagmháil lena n-oifig chúirte áitiúil roimh chuairt. Féadann grúpaí scoile cuairt  a thabhairt ar na Cúirteanna Breithiúnais Coiriúla (CBC) agus fiú trialacha bréige a dhéanamh.

Inrochtaineacht

Inrochtaineacht

Is féidir cuairt a thabhairt ar fhoirgnimh chúirte ar fud na tíre nuair a bhíonn na cúirteanna ag suí. Fáilte romhat dul isteach i mbunús gach seomra cúirte chun cásanna a bhreathnú, ach ba chóir do chuairteoirí a bhfuil fadhbanna soghluaisteachta acu dul i dteagmháil leis an gcúirt ar dtús óir tá deacrachtaí inrochtaineachta i roinnt foirgneamh.

Béasa sa Seomra Cúirte

Béasa sa Seomra Cúirte

Áiteanna foirmiúla iad seomraí cúirte agus bítear ag dúil le hiompar measúil a bheith agat. Is gá dea-iompar a bheith ag gach duine sa chúirt, lena n-áirítear finnéithe, cosantóirí agus an pobal dá réir. Ní ceadmhach fóin phóca a úsáid agus níor chóir féachaint le teagmháil a dhéanamh le haon duine atá páirteach sa chás, giúróirí san áireamh.

Ar mhaithe le príobháideacht agus cumhdach daoine atá ag freastal ar chúirt, ní ceadmhach grianghraif ná físeáin a thógáil, nó imeachtaí a thaifeadadh ar dhóigh ar bith.