An phróiseáil de shonraí pearsanta ag nó ar son na gcúirteanna agus ina ninniúlacht bhreithiúnach.