Ordú 1A

I.R. Uimh. 248 de 2005

Níl ábhar ar fáil sa Ghaeilge don ordú seo.

Cliceáil ar an nasc 'English' thuas chun an doiciméad seo a fheiceáil sa Bhéarla.


Táthar tar éis an/na leasú/leasuithe seo thíos a dhéanamh don uirlis seo. 


Leasuithe

Uim1A-I.R. Uimh. 13 De 2018: Rialacha Na Nuaschúirteanna (Idirghabháil) 2018
Leasuithe ar: Ordú 1A
I.R. Uimh. 13 de 2018: Rialacha na nUaschúirteanna (Idirghabháil) 2018

1. (1) Féadfar Rialacha na nUaschúirteanna (Idirghabháil), 2018 a ghairm de na Rialacha seo agus tiocfaidh siad i ngníomh an 22ú lá d’Eanáir, 2018.
(2) Forléireofar na Rialacha seo i dteannta Rialacha na nUaschúirteanna.

(3) Féadfar Rialacha na nUaschúirteanna, 1986 go 2018 a ghairm de Rialacha na nUaschúirteanna arna leasú leis na Rialacha seo.

2. Leasaítear Rialacha na nUaschúirteanna:

(i) tríd an bhfo-riail seo a leanas a chur isteach in Ordú 1A, díreach tar éis fho-riail (4) de riail 12:

“(5) Féadfaidh an Chúirt ordachán a thabhairt faoi alt 15 den Acht ar fhoriarratas dá cuid féin ar aon ócáid a bheidh an chaingean díobhálacha pearsanta os comhair na Cúirte.”;

 

Uim1A-I.R. Uimh. 430 De 2018
Níl ábhar ar fáil sa Ghaeilge don leasú seo.
Cliceáil ar an nasc 'English' thuas chun an doiciméad seo a fheiceáil sa Bhéarla

 

Uim1A-I.R. Uimh. 216 De 2019
Níl ábhar ar fáil sa Ghaeilge don leasú seo.
Cliceáil ar an nasc 'English' thuas chun an doiciméad seo a fheiceáil sa Bhéarla​