Tá roinnt cúiseanna a d’fhéadfadh sé a bheith riachtanach iarratas a dhéanamh chun coimircí a dhéanamh de mhionaoiseach.

Is é an chúis is coitianta nuair a bhronnann Cúirt dámhachtain díobhálacha pearsanta ar Mhionaoiseach. I gcúinsí áirithe coimeádtar na cistí sa Chúirt go mbeidh siad ocht mbliana déag d’aois.

I gcásanna, áfach, ina mbronntar suimeanna ar chúram agus ar leas an Mhionaoisigh agus ina gcaithfidh na tuismitheoirí nó na caomhnóirí rochtain a fháil ar na cistí sin déantar coimircí den mhionaoiseach.

Tosaítear ar imeachtaí chun Mionaoiseach a dhéanamh mar choimircí Cúirte trí Thoghairm Tionscnaimh mar atá leagtha amach in Foirm Uimh. 19 i bhFoscríbhinn K a eiseofar as Oifig na gCoimircithe Cúirte.

Nuair a bhaineann Mionaoiseach ocht mbliana déag d’aois amach féadfar a iarraidh ar Chuairteoir Leighis Cúirteanna scrúdú a dhéanamh agus tuairisc a chur faoi bhráid na Cúirte. Is féidir go mbeidh sé riachtanach ansin leanúint ar aghaidh agus coimircí fásta a dhéanamh díobh.

Féach Ordú 65 Rialacha na nUaschúirteanna le haghaidh tuilleadh fianaise.

Féach doiciméad ina léirítear nósanna imeachta na cúirte le haghaidh mionaoisigh.