Sonraí Airgeadais a bhaineann leis an tSeirbhís Cúirteanna

itis Airgeadais

Cuntas Leithreasuithe Bliantúil

Tá an Cuntas Leithreasuithe Bliantúil na Seirbhíse Cúirteanna foilsithe ar an Suíomh gréasáin den Ard-Iniúchóir agus an t-Ardreachtaire.

An tImleabhar Meastachán Athbhreithnithe

Foilsítear an tImleabhar Meastachán Athbhreithnithe na Seirbhíse Cúirteanna go bliantúil ar an Suíomh gréasáin den Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Cuntasóir na Cúirte Breithiúnais

» Report and Financial Statements of the Office of the Accountant of the Courts of Justice (Courts Funds

Infreastruchtúr agus Infheistíocht Chaipitiúil 2016-2021

Ar 29 Meán Fómhair 2015, d’fhógair an rialtas fráma infheistíochta caipitiúil 6 bliana le hionad cúirte saintógtha nua le haghaidh dlí teaghlaigh agus cúirt leanaí  san áireamh a bheith déanta trí PPP.

Orduithe ceannaigh nó íocaíochtaí le haghaidh earraí agus seirbhísí

» Quarterly reports on expenditure of over €20,000
» Quarterly Prompt Payment Report 

Íocaíocht Comhalta Boird na Seirbhíse Cúirteanna

Foilsíodh an figiúr d’íocaíocht ar bhaill neamhbhreithiúnach na Seirbhíse Cúirteanna san Tuarascáil Bhliantúil na Seirbhíse Cúirteanna.