Cineálacha cásanna

Leabhal, clúmhilleadh, ionsaí

Imeachtaí liostaithe

Cuirtear an cás síos i gcomhair éisteachta. Ina dhiaidh seo, téann an éisteacht isteach i 'liosta socraithe dátaí'. Éistear an liosta socraithe dátaí seo ag deireadh téarma amháin dlí agus sanntar cásanna le héisteacht sa chéad téarma dlí eile, cuirtear cásanna nach sanntar dátaí ina leith isteach sa chéad liosta eile socraithe dátaí a eagraítear i dtreo dheireadh an téarma ina dhiaidh sin.

Féach liosta de na dátaí seo ar ár leathanach Téarmaí agus Suíonna