Cineálacha cásanna

Gach gníomh díobhálacha pearsanta

Nósanna imeachta liostaithe

I ndiaidh go gcuirtear cás síos i gcomhair éisteachta, tugtar uimhir liosta PI dó a bhaineann leis an ionad. Ba chóir d'aturnaetha a chur in iúl don Phríomh-Chláraitheoir de litir nuair a shocraítear gníomhartha sa liosta díobhálacha pearsanta ionas gur féidir iad a bhaint den liosta ábhartha.

Liosta Díobhálacha Pearsanta Bhaile Átha Cliath

Sanntar dátaí trí iarratas chuig an gCláraitheoir a shuíonn i gCúirt an Mháistir gach Luan le linn an téarma ar thoiliú nó ar fhógra an taoibh eile. Déanfaidh an Breitheamh atá i bhfeighil an liosta iarratais a athbhreithniú maidir leis an Liosta Díobhálacha Pearsanta má iarrann páirtí é faoi mar atá leagtha amach sa tábla ar leathanach

Liosta Díobhálacha Pearsanta lasmuigh de Bhaile Átha Cliath

Roimh gach suí lasmuigh de Bhaile Átha Cliath, suífidh an breitheamh sinsearach chun dátaí éisteachta a dháileadh ar chásanna ag na chéad seisiúin eile.