Ba chóir iarratas ar cheapadh Ionadaí Cúraim a chur faoi bhráid na Cúirte Cuarda.

Ba chóir iarratas ar cheapadh ionadaí cúraim a chur faoi bhráid na Cúirte Cuarda.

Ní mór an t-iarratas a dhéanamh sa chuaird ina gcónaíonn an té lena mbaineann an t-iarratas nuair a dhéantar an t-iarratas. (Foirm Iarratais)

Is féidir é a dhéanamh fosta áit ar chónaigh an duine sin am ar bith le linn na tréimhse trí bliana go díreach sula ndéantar an t-iarratas.

Tá Treoir Chleachtais CC10 - Iarratais faoi alt 21 den Acht um Scéim Thacaíochta Bailte Altranais eisithe ag Uachtarán na Cúirte Cuarda chun iarratais ar cheapadh Ionadaí Cúraim a éascú.

Tá na táillí atá le híoc ar iarratas ar Fhógra Foriarratais agus ar Mhionnscríbhinn leagtha amach san Ordú reatha Táillí Cúirte Cuarda .

Tá tuilleadh eolais faoin ábhar seo ar shuíomh gréasáin na Roinne Sláinte