Is cúirt leibhéal idirmheánach dar dlínse áitiúil, theoranta í an Chúirt Chuarda.

Maidir le gnóthaí sibhialta, tá dlínse shuntasach chomhthreomhar ag an gCúirt Chuarda - lena n-áirítear réitigh chothroma - leis an Ard-Chúirt ach de ghnáth ní fhéadann sí damáistí níos mó ná €75,000 a bhronnadh. Éisteann an Chúirt Chuarda fosta achomhairc ón gCúirt Dúiche i ngnóthaí sibhialta agus coiriúla araon.

Tá dlínse shibhialta na Cúirte Cuarda teoranta d'éileamh cúitimh nach dtéann thar €75,000 (€60,000 más éileamh ar dhamáistí díobhálacha pearsanta) agus ar ghníomhartha a bhaineann le réadmhaoin dar luach margaidh níos lú ná €3 milliún, ach go bhféadann páirtithe i ngníomh dlí a aontú go n-ardófar na teorainneacha seo trí aontú faoi dhlínse neamhtheoranta.

Is féidir gnóthaí sibhialta a éistear sa Chúirt Chuarda a achomharc san Ard-Chúirt.

Cineálacha Gníomhartha is féidir a dhéanamh sa Chúirt Chuarda Shibhialta

Tá cineálacha éagsúla Billí Sibhialta / Toghairmeacha Díobhálacha Pearsanta ann

I measc samplaí de seo tá:

  • Toghairm Díobhálacha Pearsanta
  • Gnáthbhille Sibhialta
  • Bille Sibhialta Cothromais
  • Bille Sibhialta Eisiachtana
  • Bille Sibhialta Tiarna Talún agus Tionónta
  • Bille Sibhialta Dhlí an Chomharbais
  • Bille Sibhialta Tiomnach

Beidh formhuiniú éilimh sa Bhille Sibhialta / Toghairmeacha Díobhálacha Pearsanta ina maítear mionsonraí atáthar a éileamh agus a líomhain.

Iarratais eile is féidir a dhéanamh sa Chúirt Chuarda Shibhialta

Éistear Achomhairc na Cúirte Dúiche sa Chúirt Chuarda. Nuair a bhíonn breithiúna sa Chúirt Chuarda ag éisteacht achomharc tá na cumhachtaí céanna acu agus atá ag breithiúna Cúirte Dúiche agus, mar sin, ní fhéadann siad pianbhreith is mó nó damáistí is airde a bhronnadh ná mar a fhéadann breithiúna Cúirte Dúiche.