An Breitheamh Denis McDonald  a rinne staidéar ar an dlí i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath mar ar bhain sé céim amach in 1984. Bhain sé céim Abhcóide-sa-Dlí amach ó Óstaí an Rí in 1986 agus chuaigh i mbun cleachtais an bhliain chéanna. Glaodh é chun an Bharra Laistigh é i nDeireadh Fómhair 2000. Is i réimsí na seansaireachta agus sa dlí tráchtála is mó a chleacht sé. I nDeireadh Fómhair 2010, cheap Gobharnóir an Bhainc Ceannais é ina chathaoirleach ar Phainéal Táthcheangail, ról a bhí aige go dtí Aibreán 2018. Toghadh é ina bhinseoir de chuid Óstaí an Rí i nDeireadh Fómhair 2017. Ceapadh é san Ard-Chúirt in Aibreán 2018. Tá sé ina bhreitheamh de chuid na Cúirte Tráchtála ó bhí Deireadh Fómhair 2018 ann.

An Breitheamh Michael Twomey a ceapadh ina bhreitheamh de chuid Ard-Chúirt na hÉireann i mí Eanáir 2016 agus a bhfuil formhór a chuid ama caite aige ag suí sa Rannóg Thráchtála. Rinne sé staidéar ar an dlí i gColáiste na hOllscoile Corcaigh, Ph.D sa dlí age ó Choláiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, ina Thaighdeoir ar Cuairt ar Scoil Dlí Harvard agus ina léachtóir le dlí i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Toghadh é ina bhinseoir de chuid Óstaí an Rí in 2016 agus is eadránaí creidiúnaithe é le CEDR. Sular ceapadh san Ard-Chúirt é, chleacht sé an dlí tráchtála agus speisialtacht aige sa dlí comhpháirtíochta agus é ina chomhairleoir ag Law Commission of England & Wales agus an Scottish Law Commission maidir lena gcomh-Thuarascáil ar an Dlí Comhpháirtíochta. Is é údar Twomey on Partnership (2ú eag, 2020) é, príomhthéacs dlí comhpháirtíochta na hÉireann.

An Breitheamh Michael Quinn a ceapadh ina bhreitheamh de chuid Ard-Chúirt na hÉireann in 2018. Tá sé sannta don Rannóg Thráchtála agus chun gnóthaí scrúdaitheoireachta agus dócmhainneachta a éisteacht faoi Acht na gCuideachtaí 2014. Tá sé ina bhinseoir de chuid Óstaí an Rí i mBaile Átha Cliath. Sular ceapadh é, chleacht sé mar aturnae a raibh speisialtacht aige in athstruchtúrú agus dócmhainneacht chorparáideach agus é ina eadránaí creidiúnaithe CEDR. Tá sé ina iar-Uachtarán ar INSOL (Cumann Cleachtóirí Dócmhainneachta na hEorpa) agus ina Chomh-Chathaoirleach ar Rannóg Bhreithiúnach INSOL na hEorpa. Tá sé ina chomhalta de Bhord Comhairleach Thionscadal AE ar Chomhoibriú Breithiúnach i gcomhair Téarnamh Eacnamaíochta san Eoraip. Bhí sé ina bhall bunaidh agus ina Chathaoirleach ar Chumann Cleachtóirí Dócmhainneachta na hÉireann.

An Breitheamh Eileen Roberts a rinne staidéar I gColáiste na Tríonóide, Baile  Athe Cliath. Ceapadh í mar bhreitheanh de chuid Ard-Chúirt na hÉireann I mí Iúil 2022, chuig an rannán seansaireachta ar dtús agus ansin chuig an gCúirt Tráchtála i mí Dheireadh Fómhair 2023. Tá sí freisin ar dhuine de na breithiúna atá tiarna ceaptha chun éisteacht le ceisteanna scrúdaitheoireachta agus dócmhainneachta faoi Acht na gCuideachtaí 2014. Is Binsearach í in Óstaí an Rí. Sular ceapadh í, chleacht sí mar aturnae ag speisialú i ndlíthíocht tráchtála ar mhórscála. Bhí sí ina ball de bhunaitheoirí CLAI agus bhí sí ina cathaoirleach ar an ngrúpa a d’údar an treoirleabhar fionnachtana dea-chleachtais de chuid CLAI maidir le seoladh na dlíthíochta in Éirinn. Is idirghabhálaí creidiúnaithe CEDR í agus iarbhall coiste de Chumann Idirghabhála Tráchtála na hÉireann. Cheap an Rialtas an Breitheamh Roberts mar Choimisinéir Páirtaimseartha ar an gCoimisiún um Athchóiriú an Dlí ar feadh téarma cúig bliana dar tús 1 Feabhra 2024

Tacaíonn an Breitheamh Max Barrett leis an Liosta Tráchtála freisin.