Back
Back

Seolann an tSeirbhís Chúirteanna Tairseach Phíolótach Sonraí Oscailte

19th February 2024

Tá an tSeirbhís Chúirteanna díreach tar éis Tairseach Phíolótach Sonraí Oscailte a sheoladh, rud a chiallaíonn go bhfuil sonraí ó na Cúirteanna inrochtana agus ar fáil go héasca.  Tá an tairseach beo anois ag data.courts.ie agus tá sé mar aidhm leis feasacht níos fearr agus tuiscint níos fearr ar shonraí na gCúirteanna a chur chun cinn.

Cuireann an tairseach na sonraí i láthair:

  • ar bhealach simplí agus intuigthe
  • úsáideann sí uirlisí grafacha le breathnú ar threochtaí agus patrúin laistigh de na sonraí.
  • lena n-íoslódáil chun críocha athúsáide i gcomhréir le Prionsabail Sonraí Oscailte.  

Rochtain ar Léargais Sonraí a Chumhachtú:

  • Tacair Chuimsitheacha Sonraí: Osclaíonn an Tairseach Sonraí Oscailte na doirse do bhailiúchán cuimsitheach tacar sonraí, rud a ligeann d’úsáideoirí staitisticí faoi thorthaí cúirte a chur i dtaisce
  • Comhéadan cairdiúil don úsáideoir: Tá dearadh úsáideoir-lárnach ar an Tairseach Sonraí Oscailte, rud a chiallaíonn go bhfuil sé éasca don phobal, do ghairmithe dlí agus do thaighdeoirí sonraí na Seirbhíse Cúirteanna a nascleanúint agus a fhiosrú. Leagann an tairseach béim ar simplíocht agus inrochtaineacht.
  • An Trédhearcacht a Chur Chun Cinn: Trí ghlacadh le prionsabail na sonraí oscailte, tá sé d’aidhm ag an tairseach trédhearcacht a chothú laistigh de chóras na gcúirteanna.

Deir Angela Denning, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Seirbhíse Cúirteanna: “Tá an-áthas orm an Tairseach Sonraí Oscailte a sheoladh don tSeirbhís Chúirteanna. Is céim thábhachtach í an tairseach chun rochtain níos fearr ar shonraí Cúirteanna agus tuiscint níos fearr orthu a chur ar fáil. Tógann an tairseach na sonraí ónár dTuarascálacha Bliantúla agus cuireann sé i láthair iad ar bhealach simplí agus soiléir. Áirítear ann sonraí ó gach Cúirt, ón gCúirt Dúiche go dtí an Chúirt Uachtarach, agus tá sé deartha chun príomhstaitisticí a thaispeáint, treochtaí agus patrúin le sonraí a aibhsiú, agus na sonraí a chur ar fáil lena n-athúsáid. Léiríonn seoladh na tairsí seo ár dtiomantas do Shonraí Oscailte, do thrédhearcacht agus d’inrochtaineacht, agus éascóidh sé úsáid níos fearr a bhaint as sonraí Cúirteanna.”

Spreagann an tSeirbhís Chúirteanna saoránaigh, gairmithe dlí agus taighdeoirí chun an Tairseach Sonraí Oscailte a fhiosrú agus na sonraí a úsáid chun tuiscint níos fearr a fháil ar na Cúirteanna. Faoi láthair tá cúig bliana de staitisticí ónár dTuarascáil Bhliantúil uirthi. Cuirfear sonraí níos logánaithe leis sna blianta atá le teacht.