Back
Back

Cúirt Teaghlaigh Chuarda Bhaile Átha Cliath: Forchéimniú cásanna

22nd May 2019

Le héifeacht ón 18 Feabhra 2019, éistfear Dul Chun Cinn Cás Teaghlaigh Chuarda Bhaile Átha Cliath i gCúirt 35, 1ú Urlár, Áras Uí Dhálaigh, coimpléasc na gCeithre Cúirteanna, Cé na n-Óstaí.

Treoracha:

Téigh tríd an tslándáil ag an bpríomhbhealach isteach ó Ché na nÓstaí isteach sna Ceithre Chúirt.
Ar an taobh clé tá Áras Uí Dhálaigh (foirgneamh brící dearga)
Téigh isteach i bpríomhbhealach isteach an fhoirgnimh seo.
Téigh go dtí an chéad urlár agus lean na comharthaí don Chúirt 35.