Back
Back

Chúirt Chuarda Lú - Droichead Átha - 27 Eanáir 2020.

23rd January 2020

AN CHÚIRT CHUARDA
CUAIRD OIRTHIR

De bhun na gcumhachtaí a dílsíodh dom faoi Alt 10 d'Acht Cúirteanna Breithiúnais, 1947, agus trí chumhachtaí eile a bronnadh orm, agus tar éis dul i gcomhairle le Buanbhreitheamh an Chuaird Oirthir, ordaímse, Patricia Ryan, Uachtarán na Cúirte Cuarda, an méid seo a leanas:           

  1. Go ndéanfar ionad chúirte don Chúirt Chuarda as Droichead Átha ar 27 Eanáir 2020
  2. Go bhfoilseofar an tOrdú seo chomh luath agus is féidir ar www.courts.ie

Arna dhátú an 23ú lá seo de mhí Eanáir 2020

Patricia Ryan
UACHTARÁN NA CÚIRTE CUARDA