Dacă sunteţi arestat(ă) şi pus(ă) sub acuzaţie, veţi fi adus(ă) în faţa unui Tribunal districtual cât de repede posibil. În instanţă puteţi solicita să fiţi eliberat(ă) pe cauţiune.

Cauţiunea este situaţia în care sunteţi eliberat(ă) în baza unui angajament sau unei promisiuni făcut(e) fie de dumneavoastră, fie de dumneavoastră împreună cu o altă persoană (un garant), care garantează că vă veţi înfăţişa la proces/audiere. Cauţiunea se bazează pe principiul că acuzatul/acuzata este nevinovat(ă) până la proba contrarie.

Dacă vă luaţi un angajament de cauţiune, promiteţi să vă prezentaţi în instanţă pentru a răspunde acuzaţiilor care vi se aduc. Dacă vi se acordă cauţiunea, instanţa poate stabili anumite condiţii, inclusiv plata în instanţă de către dumneavoastră (sau de către garantul dumneavoastră) a unei sume de bani. Cel puţin o treime din suma respectivă trebuie achitată în instanţă, înainte de a fi eliberat(ă) pe cauţiune. Banii vă vor fi returnaţi dacă vă înfăţişaţi în instanţă, conform promisiunii.

Instanţa poate accepta ca garanţie un carnet de economii la o bancă, o societate de credit imobiliar, o asociaţie de credit sau un oficiu poştal, în locul plăţii unei sume de bani în instanţă. Dacă instanţa acceptă o astfel de garanţie, se va ordona ca banii depuşi în bancă să nu fie mai puţini decât suma care urmează să fie achitată în instanţă în cazul neprezentării, ori decât suma depusă, oricare dintre cele valori ar fi mai mică.
Dacă sunteţi trimis(ă) pentru proces la Tribunalul penal specializat, nu puteţi ieşi pe cauţiune decât dacă procurorul general dă alte dispoziţii.

Garantul

Garantul

Instanţa ar putea să nu fie convinsă de promisiunea dumneavoastră că vă veţi prezenta pentru a răspunde acuzaţiilor care vi se aduc. Instanţa poate decide că este necesar un „garant independent" pentru a vă garanta înfăţişarea. Un garant independent este o persoană care îşi asumă răspunderea pentru înfăţişarea dumneavoastră în instanţă. Acesta promite să achite o sumă de bani în contul instanţei în cazul în care nu vă prezentaţi conform acordului.

Dacă în cazul dumneavoastră se stabileşte un garant, trebuie să vă prezentaţi împreună cu persoana care a fost de acord să garanteze la biroul de pe lângă instanţa competentă să examineze cauza. Aceasta trebuie să aducă un act de identitate cu fotografie şi să furnizeze o declaraţie actualizată din partea unei instituţii financiare, care să arate că dispune de fonduri suficiente pentru a putea plăti suma specificată în angajamentul de cauţiune. Contul nu poate fi unul comun.

Tipuri de cauţiune

Tipuri de cauţiune

Cauţiune la secţie

Când sunteţi dus(ă) în arest de un poliţist la o secţie de poliţie, aceasta vă poate elibera pe cauţiune cu sau fără garanţi. Suma de bani specificată în angajamentul de cauţiune este stabilită de ofiţerul de caz. Trebuie să vă angajaţi să vă înfăţişaţi în faţa Tribunalului districtual la o anumită dată.

Cauţiune la Tribunalul districtual

Dacă sunteţi adus(ă) în faţa Tribunalului districtual, judecătorul poate să vă reţină sau să vă elibereze condiţionat, după ce vă angajaţi pe cauţiune, cu sau fără garant. Suma de bani (dacă este cazul) specificată în angajamentul de cauţiune este stabilită de judecător.

Procurorul general poate formula apel împotriva deciziei de a vi se acorda cauţiune sau la condiţiile cauţiunii, la Instanţa superioară. Dacă Tribunalul districtual vă refuză cauţiunea, rămâneţi în arest. Puteţi formula apel împotriva deciziei la Instanţa superioară.

Cauţiune la apel

Cauţiunea la apel este stabilită de un judecător al Tribunalului districtual dacă acuzatul/a a depus o solicitare de apel către Tribunalul itinerant. Odată ce acuzatul/a semnează angajamentul de cauţiune, este eliberat(ă) din arest până la judecarea apelului în faţa Tribunalului itinerant.

Dacă o cauţiune la apel este introdusă în termen de 14 zile de la audierea iniţială la Tribunalul districtual, ordinul acestuia este suspendat până la soluţionarea apelului. O excepţie o reprezintă un ordin de menţinere, care rămâne valabil până la aflarea soluţiei din apelul aflat pe rolul Tribunalului itinerant.

Cauţiune la proces (transmisă)

Dacă un caz este transmis pentru judecată la Tribunalul itinerant penal sau la Tribunalul penal central, judecătorul Tribunalului districtual poate stabili o nouă cauţiune. Odată ce acuzatul/a semnează angajamentul de cauţiune, este eliberat(ă) din arest până la data primei audieri (la Tribunalul itinerant/central). Orice depunere de bani va fi reţinută până la soluţionarea cazului.

Cauţiune la Instanţa superioară

Dacă sunteţi acuzat(ă) de trădare, crime de război, omor, tentativă de omor, conspiraţie la crimă, piraterie sau genocid, Tribunalul districtual nu are puterea de a vă acorda cauţiune. Anumite delicte menţionate în Legea delictelor împotriva statului (1939) şi Legea secretelor oficiale (1963) exclud de asemenea garantarea cauţiunii de către Tribunalul districtual. În asemenea cazuri, dumneavoastră sau reprezentantul dumneavoastră legal trebuie să solicite cauţiune la Instanţa superioară.

Dacă vi se refuză cauţiunea la Tribunalul districtual (motivele sunt specificate în secţiunea 2 a Legii cauţiunii, 1997), puteţi declara apel la Instanţa superioară. De asemenea, dacă doriţi să reduceţi suma stabilită pentru cauţiune de către Tribunalul districtual sau să contestaţi o condiţie a cauţiunii, puteţi declara apel la Instanţa superioară.

Cauţiunea acordată de Instanţa superioară este introdusă la Tribunalul districtual. Orice depunere de bani va fi reţinută până la soluţionarea cazului.

Stabilirea cauţiunii

Stabilirea cauţiunii

Cauţiune proprie fără depunere de bani

În acest caz trebuie să semnaţi angajamentul de cauţiune înainte de a fi eliberat(ă) din arest.

Cauţiune proprie cu depunere de bani/garanţie

În acest caz trebuie să semnaţi angajamentul de cauţiune şi să depuneţi suma de bani/garanţia cerută înainte de a fi eliberat(ă).

Cauţiune proprie şi unul sau mai mulţi garanţi independenţi

În acest caz, odată ce garantul a fost aprobat de către tribunal, dumneavoastră şi garantul trebuie să semnaţi angajamentul de cauţiune şi să depuneţi suma de bani/garanţia solicitată înainte de a fi eliberat(ă).

Cauţiune proprie şi depunere de bani în loc de garant independent

În acest caz trebuie să semnaţi angajamentul de cauţiune şi puteţi alege să depuneţi bani, în loc să vi se aprobe un garant independent de către tribunal.

Rambursarea cauţiunii

Rambursarea cauţiunii

Aveţi dreptul la rambursarea cauţiunii când tribunalul a emis o sentinţă finală cu privire la fiecare cap de acuzare ataşat cauţiunii, iar dumneavoastră aţi participat la toate audierile tribunalului şi aţi îndeplini toate celelalte condiţii de acordare a cauţiunii.

În mod analog, un garant are dreptul la rambursarea cauţiunii dacă tribunalul a emis sentinţele finale, iar acuzatul/a a participat la toate audierile tribunalului şi a îndeplinit toate celelalte condiţii de acordare a cauţiunii.

Orice sumă plătită tribunalului pentru cauţiune sau de către garant se va rambursa automat persoanei căreia i se datorează. Biroul de pe lângă instanţa competentă să examineze cauza va trimite instrucţiuni Direcţiei de conturi a tribunalului, în cazul în care au fost întrunite condiţiile angajamentului de cauţiune, iar aceasta va rambursa cauţiunea/garanţia. Plata se efectuează prin cec, care vă este trimis direct dumneavoastră sau direct garantului numit în angajament, la adresa specificată în angajament. Schimbările de adresă trebuie menţionate la tribunal sau detaliile noii adrese trebuie furnizate biroului aferent. Cecurile nu sunt emise la birou.

Dacă întâmpinaţi dificultăţi cu privire la rambursări, vă rugăm să contactaţi biroul de pe lângă tribunalul care s-a ocupat de cazul dumneavoastră.

Încălcarea condiţiilor cauţiunii

Încălcarea condiţiilor cauţiunii

Dacă nu îndepliniţi oricare dintre condiţiile cauţiunii, judecătorul va emite un mandat de arestare. Acest mandat permite An Garda Síochána să vă aresteze şi să vă aducă în faţa tribunalului, pentru a răspunde acuzaţiilor legate de cauţiune. Nerespectarea cauţiunii poate rezulta într-un cap de acuzare suplimentar împotriva dumneavoastră.

Judecătorul poate emite un ordin împotriva dumneavoastră şi/sau garantului dumneavoastră, pentru „confiscare şi îndatorare" a sumei de bani pentru cauţiune. Acest lucru înseamnă că orice sumă deja plătită drept cauţiune va fi reţinută de către Stat (confiscare). Orice sumă de bani pe care aţi promis să o plătiţi devine o datorie către Stat (îndatorare).

Atât dumneavoastră, cât şi garantul dumneavoastră puteţi solicita Tribunalului districtual să modifice sau să renunţe la ordinul de îndatorare. Dumneavoastră şi/sau garantul dumneavoastră puteţi formula apel împotriva deciziei Tribunalului districtual la Tribunalul itinerant.

Dacă dumneavoastră şi/sau garantul dumneavoastră nu plătiţi suma datorată, va fi emis un mandat de reţinere către An Garda Síochána. Acesta le conferă dreptul de a vă reţine, pe dumneavoastră sau garantul dumneavoastră, la închisoare, pe durata specificată de tribunal.