Baile
As BéarlaAs Gaeilge
Cuardaigh le haghaidh Cliceáil chun Cuardach a dhéanamh
Ard-Chuardach
Leagan Inphriontáilte
Na Ranna go LéirTreoracha CleachtaisRialacha Cúirte Téarmaí & Suíonna
Dialann Dlí Oifigí & LéarscáileannaBreithiúnais & Cinntí

Rialacha na Cúirte Dúiche

Sceideal: C - Foirmeacha in imeachtaí sibhialta

Foirm: 54.21 Iarraidh chuig an gcléireach cúirte dúiche chun suimeanna i riaráiste a ghnóthú - An tAcht um an Dlí Teaghlaigh (Cothabháil Céilí agus Leanaí), 1976 alt 9 (2)

SCEIDEAL C

O.54, r.13

Uimh. 54.21

AN tACHT UM AN DLÍ TEAGHLAIGH (COTHABHÁIL CÉILÍ AGUS LEANAÍ), 1976

Alt 9 (2)

IARRAIDH CHUIG AN gCLÉIREACH CÚIRTE DÚICHE CHUN SUIMEANNA I RIARÁISTE A GHNÓ THÚ


Ceantar Cúirte Dúiche

Dúiche Uimh.

............... Creidiúnaí Cothabhála

............... Féichiúnaí Cothabhála

Le hordú *cothabhála/*athrúcháin/*eatramhach dar dáta an ..... lá de ....... 19.., a rinneadh ag an suí den Chúirt ................. i ............, ordaíodh don fhéichiúnaí cothabhála thuasainmnithe as ............... *(suim sheachtainiúil £....., chun mo chothaithe) a íoc liomsa, an creidiúnaí cothabhála thuasluaite, as ............... *(agus) *(suim sheachtainiúil £....., chun ....... leanbh cleithiúnach *(dár dteaghlach) a chothú) *(maille le suim £..... i leith costas agus caiteachas)

Níor íocadh go cuí na híocaíochtaí ar ordaíodh iad a íoc agus tá ina riaráiste anois i leith an ordaithe sin suim £..... (eadhon, méid ........ íocaíocht sheachtainiúil) *(maille le suim £..... i leith costas agus caiteachas)

Iarraim dá bhrí sin ortsa, an Cléireach Cúirte Dúiche don cheantar cúirte thuasluaite, cibé bearta a dhéanamh a mheasfaidh tú a bheith réasúnach sna himthosca chun na suimeanna i riaráiste a ghnóthú.

Arna dhátú an ..... lá seo de ....... 19...

Arna shíniú .....................

Don Chléireach Cúirte Dúiche i ........................

*Scrios na focail nach n-oireann